Flere kvinder i shipping

Danske Rederier ønsker i samarbejde med branchen at øge andelen af kvinder i shipping. Værktøjskassen Taskforce for flere kvinder til søs bliver løbende opdateret med nye idéer og er således en dynamisk størrelse. Værktøjerne er udarbejdet til det formål at støtte indsatsen bag de 10 anbefalinger, som Taskforce for flere kvinder til søs har udarbejdet og som retter sig mod rederier, maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og øvrige interessenter i Det Blå Danmark.

Handleplan for flere kvinder i shipping

Handleplan for flere kvinder i shipping

Charter for flere kvinder i shipping

Charter for flere kvinder i shipping

Opstil konkrete mål

Opstil konkrete mål

Uddan ledelsen i diversitets- og in­klu­sions­prin­cip­per

Uddan ledelsen i diversitets- og inklusionsprincipper

Opret en ”2 kvinder til søs” - ordning

Opret en ”2 kvinder til søs” - ordning

Brug rollemodeller

Brug rollemodeller

Benyt en ”Gender decoder” for at undgå bias

Benyt en ”Gender decoder” for at undgå bias

Indfør en proaktiv procedure for on-boarding

Indfør en proaktiv procedure for on-boarding

Kar­ri­e­re­sam­ta­le(r) og work-life balance

Karrieresamtale(r) og work-life balance

”Tjek diversiteten” - Checkliste for rekruttering og ansættelse

”Tjek diversiteten” - Checkliste for rekruttering og ansættelse

Sponsorer

Sponsorer

Mentorordning

Mentorordning

Karrierevej

Karrierevej

Ef­ter­ud­dan­nel­se og kurser

Efteruddannelse og kurser

SeaHealth & Welfare - be a buddy not a bully

SeaHealth & Welfare - be a buddy not a bully

Helpline

Helpline

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier