Arbejdsforhold

”Tjek diversiteten” - Checkliste for rekruttering og ansættelse

I løbet af en an­sæt­tel­ses­run­de kan man som arbejdsgiver stille sig selv spørgsmålet, om processen har været tilstrækkelig mangfoldig.

Det kan du tjekke vha. følgende spørgsmål:

Er vores stil­lings­op­slag blevet screenet for kønsrelateret-bias?

Har både kvinder og mænd ansøgt stillingen?

Har vi haft både kvinder og mænd til at læse ansøgningerne?

Har vi haft både kvinder og mænd til samtale?

Har vi haft både kvinder og mænd i an­sæt­tel­ses­ud­val­get?