Velkommen til Danske Rederier

Vi taler for en samlet branche

Det mener vi

Seneste nyt
International skibsfart
Teknisk information

Dansk skibsfart på førstepladsen for fjerde år i træk

For fjerde år i træk ryger dansk skibsfart helt til tops på international sikkerhedsliste. Danskflagede skibe er nemlig helt i top, når det kommer til overholdelse af internationale regler om sikkerhed, miljø og arbejdsforhold ombord.

Seneste nyt
Offshore
Teknisk information

Ny standard skal gøre det lettere at vælge skib

Dansk Offshore og Danske Rederier har i samarbejde udarbejdet en ny branchestandard for ”marineoperationer i offshore olie og gas”. Den skal bl.a. gøre livet lettere for de rederier, der vil byde ind på opgaver i forbindelse med et offshoreanlæg.

Seneste nyt

Her er de indstillede til Danske Rederiers Diversitetspris 2024

Danske Rederier kan nu løfte sløret for det stærke felt af indstillede til årets Diversitetspris. Prisen uddeles til et rederi eller en person i shippingbranchen, som har gjort en særlig indsats for at fremme diversitet, ligestilling og inklusion.

Seneste nyt
Danske Rederier

Danske Rederier sætter kurs mod Folkemødet

Med et spændende program er Danske Rederier igen at finde på Folkemødet på Bornholm. Fra dækket på Postbåden Peter sætter vi blandt andet fokus på grøn omstilling af skibsfarten og beskyttelsen af lokalmiljøet.

Seneste nyt
International skibsfart

Anbefalinger om globale risici kalder på handling

Virksomhedsforum for globale risici har leveret gode og konkrete anbefalinger, som regering og Folketing bør handle på hurtigst muligt. Skibsfarten fremhæves endnu engang som en veletableret dansk styrkeposition og der er en række anbefalinger, som har direkte relevans for branchen. Danske Rederier bakker fuldtonet op om at føre disse initiativer ud i livet hurtigst muligt.

Seneste nyt

Hans Majestæt Kongen overrakte Søfartsprisen til Søværnet og besætningen fra missionen i Det Røde Hav

På Danske Rederiers Årsdag overrakte H.M. Kongen Søfartsprisen 2024 til Søværnet og besætningen på fregatten Iver Huitfeldt. Fregatten har været udsendt til Det Røde Hav for at forsvare vores søfarende og den fri skibstrafik mod voldsomme angreb med droner og missiler.

Seneste nyt
Danske Rederier

Nye på broen i Danske Rederiers bestyrelse

Tina Revsbech fra Maersk Tankers, og Mads Peter Zacho fra Navigator Gas er nye medlemmer af Danske Rederiers bestyrelse. De afløser Lars Hjort Simonsen fra M.H. Simonsen og Christian M. Ingerslev fra Maersk Supply Service.
Danske Rederiers Årsskrift 2024
Årsskrift 2024

Seneste nyt

Flere passagerer sejlede med færge til eller fra Danmark i 2023

Sidste år var der fremgang i antallet af passagerer på færge- og passagerruter til udlandet. Det er især udenrigsruterne til Tyskland og Sverige, der driver væksten. Til gengæld var der færre passagerer med indenrigsruterne end året før.
Diversitetsprisen 2024
Diversitetsprisen 2024

Seneste nyt
Uddannelse

Nyt maritimt oplevelsesunivers skal trække de unge ind i shippingbranchen

Med en bevilling på 4 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er de sidste brikker faldet på plads for et nyt maritimt lærings- og oplevelsesunivers hos Danske Rederier. Her kan unge ved at arbejde med et virtuelt skib få appetit på en maritim karriere.

Seneste nyt
International skibsfart

Stærk opbakning til maritimt dialogmøde i Washington

Danske Rederier er i disse dage repræsenteret i Washington som del af en International Chamber of Shipping-delegation. I programmet er bl.a. et dialogmøde med myndigheder fra en gruppe store shippingnationer, som deler værdier og ønsket om åben og uhindret adgang til de internationale søfartsmarkeder.

Aktuelle emner

Situationen i Det Røde Hav

I kølvandet på Hamas' angreb på Israel i oktober har Houthi-oprørerne i Yemen gennemført en række aggressioner mod civile skibe i det sydlige Røde Hav og den vestlige del af Adenbugten. Her på siden kan du læse mere.

Europa-Parlamentsvalg 2024

Danske Rederier opfordrer kandidater og medlemmer af Parlamentet til at have fokus på bl.a. den grønne omstilling af skibsfarten, aktiv handels- og in­du­stripo­li­tik og maritim sikkerhed. Her på siden kan du læse mere om Danske Rederiers holdninger.

Danske Rederier lancerer nyt ESG Shipping netværk

Danske Rederiers nye ESG-netværk adresserer behovet for samarbejde og vidensdeling omkring bæ­re­dyg­tig­heds­rap­por­te­ring inden for skibsin­du­stri­en. Læs mere om Danske Rederiers ESG netværk her.
1/3

Seneste nyt
Miljø
International skibsfart

EU bør prioritere globale regler for maritim transport af plastikgranulat frem for regionale særregler

Europa-Parlamentet har vedtaget, at man ønsker strammere europæiske regler for tab af plastikgranulat. Danske Rederier anbefaler, at man fra europæisk hold fokuserer på at sikre strammere globale regler vedrørende maritim transport af plastikgranulat i stedet for at indføre regionale særregler i EU.

Seneste nyt
Klima
Offshore

Historisk havvindsudbud skal sikre grønne brændstoffer til skibsfarten

Danmarkshistoriens største havvindsudbud er netop skudt i gang. Virksomheder kan byde ind på opførelsen af hele seks vindmølleparker. Det vækker glæde i Danske Rederier, da rederierne i stor stil kommer til at efterspørge grønne brændstoffer.
FuelEU-forordningen blev vedtaget tidligere på året. Som medlem kan du se en oversigt over relevante nyheder og oplysninger om FuelEU her.
FuelEU

Seneste nyt
Uddannelse

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen på besøg på SIMAC

De maritime uddannelser leverer et meget værdifuldt bidrag til Det Blå Danmark, som skriger på nye dygtige medarbejdere. I dag bød SIMAC forsvarsministeren indenfor og viste rundt i de flotte nye omgivelser på Svendborg Havn.

Seneste nyt
Klima
Offshore

Skandinavisk CO2-samarbejde vigtig brik i etablering af europæisk CO2-infrastruktur

Aftaler med Norge og Sverige muliggør nu transport af CO2 på tværs af Skandinavien med henblik på lagring i undergrunden. CO2-fangst, anvendelse og lagring er et vigtigt klimaredskab, der skal sænke de europæiske CO2-udledninger og samtidig har potentiale til at blive et nyt dansk erhvervseventyr.
Situationen i Det Røde Hav
Situationen i Det Røde Hav

Seneste nyt
Klima
Sikkerhed

Det her er vigtigt for os og fremtidens Europa: Danske Rederiers ønsker til et nyt Europa-Parlament

9. juni skal danskerne til stemmeurnerne og vælge de parlamentarikere, som skal have plads i Europa-Parlamentet de næste fem år. Danske Rederier opfordrer kandidater og medlemmer af Parlamentet til at have fokus på bl.a. den grønne omstilling af skibsfarten, aktiv handels- og industripolitik og maritim sikkerhed.

Danske Rederier anerkender forbud mod udledning af scrubbervand

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at forbyde udledning af scrubbervand i dansk farvand. Danske Rederier anerkender forbud og opfordrer til grundig håndhævelse.

Seneste nyt
Arbejdsforhold

Diversitetsprisen 2024 er nu åben for indstillinger

Danske Rederiers diversitetspris uddeles i år for tredje gang og der åbnes nu for nomineringer af kandidater til årets pris. Både enkeltpersoner i rederierne og rederier kan indstilles for at have gjort noget særligt for at skabe fokus på DEI - diversitet, ligestilling og inklusion.

Det mener vi

Klima

Danske Rederier har en klar målsætning om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 uden brug af kli­makom­pen­sa­tion.

Miljø

Skibsfarten støtter stram lovgivning og bifalder, at danske rederier anvender ny teknologi, der gør det muligt at operere under hensyn til miljø og klima.

Skat og rammevilkår

Danmark skal bevare og styrke sin placering i den globale skibsfart.
1/3

Seneste nyt
Klima
International skibsfart

Små skridt i den rigtige retning på IMO-møde

Det går fremad med at få klimaregulering af den globale skibsfart på plads. Men processen er kompleks og tager tid. Det er status efter det første møde i IMO’s Marine Environment Protection Committee siden vedtagelsen af den nye strategi om klimaneutral skibsfart omkring 2050.

Seneste nyt
Klima

Ny aftale: Godt grundlag for hurtigfærgernes grønne omstilling

Ny aftale sikrer knap 2 mia. kr. til omstillingsstøtte til de industrivirksomheder, herunder hurtigfærger, der har sværest ved at gennemføre en grøn omstilling nu og her på grund af mangel på nye, grønne alternativer. Aftalen sikrer bl.a. rederierne bedre muligheder for at gennemføre nødvendige investeringer i grøn omstilling og ny teknologi.

Seneste nyt
Miljø
International skibsfart

Danske Rederier vedtager politik om undervandsstøj

Skibsfart er en af de største kilder til undervandsstøj, hvilket har skadelige virkninger på et bredt udvalg af havdyr, herunder hvaler og fisk. Derfor anbefaler Danske Rederier sine medlemmer at følge et nyt sæt IMO-retningslinjer med det formål at reducere undervandsstøj og bevare den marine biodiversitet.
Skibsfarten kommer 1. januar med i EU's kvotesystem. Medlemmer kan læse mere om EU ETS her.
EU ETS

Seneste nyt
Klima
Offshore

Skibe og havne bliver afgørende for at opnå EU's klimamål

Europa-Kommissionen estimerer, at 280 millioner tons CO2 skal indfanges for at opfylde det ambitiøse mål om en 90 % reduktion af drivhusgasemissioner i 2040. Havnene og den maritime sektor vil udgøre en vigtig del af transporten af CO2 i CCS-processer. Disse og andre vigtige emner blev diskuteret ved vigtigt debatarrangement.

Seneste nyt
Juridiske rammevilkår

Ny EU-aftale om bekæmpelse af forurening fra skibe er godt nyt

EU’s Direktiv om forurening fra skibe og indførelse af sanktioner for ulovlig forurening skal revideres. Det er en del af Kommissionens samlede plan for bæredygtig skibsfart. Det samlede mål er nul emissioner, nul forurening og nul ulykker.

Seneste nyt
Juridiske rammevilkår

Danske Rederier lancerer nyt ESG Shipping netværk

Danske Rederiers nye ESG-netværk adresserer behovet for samarbejde og vidensdeling omkring bæredygtighedsrapportering inden for skibsindustrien. På det første møde i Netværket præsenterede A.P. Møller - Mærsk og Clipper erfaringer og indsigter fra deres arbejde på ESG-området.

Seneste nyt
Danske Rederier

Afskaffelse af DIS-ordning vil være en katastrofe for dansk skibsfart

Det er trist og bekymrende, at Frigast-udvalget nu foreslår at skrotte sømandsbeskatningen, den såkaldte DIS-ordning. Danske Rederier kommer derfor med en klar opfordring til regeringen og Folketinget om ikke at gennemføre dette forslag, da det vil få store negative konsekvenser for dansk skibsfart.
Seneste nyt
Klima
Offshore

Ny CCS-strategi: Danmark kan blive CO2-hub i Europa

Med sin nye CCS-strategi har Europa-Kommissionen nu udstukket en fælles retning for fangst, anvendelse og lagring af CO2 i EU. Strategien fremhæver Danmark som en pioner på området, og Danske Rederier forudser, at Danmark kan få en central rolle.
1/3

Seneste nyt

Kongen i spidsen for vigtigt maritimt erhvervsfremstød i Polen

HM Kong Frederik X’s første udenlandsrejse som konge af Danmark er i fuld gang. Fredag er et vigtigt punkt på agendaen et besøg i havnebyen Szczecin, hvor der er fokus på det maritime område under overskriften ”Wind, Waves and Wires”.
Seneste nyt

Ny rapport viser markant beskæftigelsesbehov i Det Blå Danmark

Store muligheder og store udfordringer går hånd i hånd. Det Blå Danmark står over for en række vigtige, store opgaver i den kommende årrække. I en ny rapport har COWI set nærmere på beskæftigelsesbehovet, når der skal bygges havvindmølleparker, nye flådefartøjer og sættes handling bag ordene om CO2-fangst.
Seneste nyt
Sikkerhed
International skibsfart

Fregatten Iver Huitfeldt stævner ud for at beskytte skibsfarten i Det Røde Hav

Forsvarets fregat Iver Huitfeldt sejler i dag mod Suez, hvor den skal indgå i den amerikansk ledede internationale koalition, Operation Prosperity Guardian. Operationen skal forsvare den civile skibsfart mod Houthiernes angreb og sikre retten til fri sejlads gennem Det Røde Hav, Bab el-Mandab-strædet og Adenbugten.
1/3

Se hvad der sker hos Danske Rederier

Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 26/6/24

Dato:
Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 3/7/24

Dato:
Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 7/8/24

Dato:
1/3

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier