Velkommen til Danske Rederier

Vi taler for en samlet branche

Det mener vi
Situationen i Det Røde Hav
Læs mere

Pressemeddelse
Juridiske rammevilkår

Ny EU-aftale om bekæmpelse af forurening fra skibe er godt nyt

EU’s Direktiv om forurening fra skibe og indførelse af sanktioner for ulovlig forurening skal revideres. Det er en del af Kommissionens samlede plan for bæredygtig skibsfart. Det samlede mål er nul emissioner, nul forurening og nul ulykker.

Pressemeddelse
Juridiske rammevilkår

Danske Rederier lancerer nyt ESG Shipping netværk

Danske Rederiers nye ESG-netværk adresserer behovet for samarbejde og vidensdeling omkring bæredygtighedsrapportering inden for skibsindustrien. På det første møde i Netværket præsenterede A.P. Møller - Mærsk og Clipper erfaringer og indsigter fra deres arbejde på ESG-området.

Pressemeddelse
Danske Rederier

Afskaffelse af DIS-ordning vil være en katastrofe for dansk skibsfart

Det er trist og bekymrende, at Frigast-udvalget nu foreslår at skrotte sømandsbeskatningen, den såkaldte DIS-ordning. Danske Rederier kommer derfor med en klar opfordring til regeringen og Folketinget om ikke at gennemføre dette forslag, da det vil få store negative konsekvenser for dansk skibsfart.
FuelEU-forordningen blev vedtaget tidligere på året. Som medlem kan du se en oversigt over relevante nyheder og oplysninger om FuelEU her.
FuelEU

Pressemeddelse
Klima
Offshore

Ny CCS-strategi: Danmark kan blive CO2-hub i Europa

Med sin nye CCS-strategi har Europa-Kommissionen nu udstukket en fælles retning for fangst, anvendelse og lagring af CO2 i EU. Strategien fremhæver Danmark som en pioner på området, og Danske Rederier forudser, at Danmark kan få en central rolle.

Pressemeddelse

Kongen i spidsen for vigtigt maritimt erhvervsfremstød i Polen

HM Kong Frederik X’s første udenlandsrejse som konge af Danmark er i fuld gang. Fredag er et vigtigt punkt på agendaen et besøg i havnebyen Szczecin, hvor der er fokus på det maritime område under overskriften ”Wind, Waves and Wires”.

Pressemeddelse

Ny rapport viser markant beskæftigelsesbehov i Det Blå Danmark

Store muligheder og store udfordringer går hånd i hånd. Det Blå Danmark står over for en række vigtige, store opgaver i den kommende årrække. I en ny rapport har COWI set nærmere på beskæftigelsesbehovet, når der skal bygges havvindmølleparker, nye flådefartøjer og sættes handling bag ordene om CO2-fangst.
Pressemeddelse
International skibsfart

Danmark blandt verdens bedst præsterende flagstater

International Chamber of Shipping (ICS) har offentliggjort deres årlige ”Flag State Performance Table”. Endnu en gang har Danmark en positiv score på tværs af alle kriterier i opgørelsen.
Pressemeddelse
Sikkerhed
International skibsfart

Fregatten Iver Huitfeldt stævner ud for at beskytte skibsfarten i Det Røde Hav

Forsvarets fregat Iver Huitfeldt sejler i dag mod Suez, hvor den skal indgå i den amerikansk ledede internationale koalition, Operation Prosperity Guardian. Operationen skal forsvare den civile skibsfart mod Houthiernes angreb og sikre retten til fri sejlads gennem Det Røde Hav, Bab el-Mandab-strædet og Adenbugten.
1/3

Pressemeddelse
Arbejdsforhold

Nye tiltag skal forebygge mobning og chikane på danske skibe

Erhvervsminister Morten Bødskov har i dag offentliggjort en række tiltag, som Søfartsstyrelsen, Danske Rederier, Metal Maritime og Maskinmesterforeningen har været med til at udarbejde, for at komme mobning og chikane ombord på dansk-flagede skibe til livs.

Pressemeddelse
International skibsfart

Danmark fortsat blandt verdens ti største søfartsnationer

Danmark bevarer sin flotte placering blandt verdens ti største søfartsnationer. Men konkurrencen fra andre lande er benhård, og samlet set går Danmark en anelse tilbage.

Pressemeddelse
Uddannelse

”Kom med Ombord” fejrer et års jubilæum med vind i sejlene

70 ubefarne skibsassistenter tog med på togt i praktikforløbet ”Kom med Ombord’s” første år. Og pladserne på næste hold er også eftertragtede. Det vækker glæde i Danske Rederier.
Skibsfarten kommer 1. januar med i EU's kvotesystem. Medlemmer kan læse mere om EU ETS her.
EU ETS

Pressemeddelse

Danske Rederier hilser ny EU Havnestrategi velkommen

Europa-Parlamentet har vedtaget en såkaldt egen initiativ-rapport, hvor de opfordrer Kommissionen til at vedtage en ny EU-havnestrategi, der anerkender havnenes afgørende rolle i den grønne omstilling af den maritime industri og fjerner de skrappe protektionistiske foranstaltninger, der var inkluderet i det første udkast.

Nyt “digitalt skib” skal åbne de unges øjne for skibsfarten 

Med en meget flot bevilling på hele fem mio. kr. fra NORDEN//Orient’s Fond er der for alvor sat gang i planlægningen af et nyt digitalt undervisningsprojekt fra rekrutteringskampagnen World Careers. Kampagnen skal nu i endnu højere grad være med til at åbne de unges øjne for de mange spændende uddannelses- og karrieremuligheder, der er inden for skibsfarten. 

Pressemeddelse

København får flot 4. plads på top-5 over verdens mest attraktive maritime ”hot spots”

En international undersøgelse udnævner København til at være blandt verdens fem mest attraktive maritime ”hot spots” de næste fem år. København får en flot fjerdeplads på listen. Københavns status skyldes både en lang stolt dansk maritim tradition med en stræk maritim værdikæde og nedarvet maritim knowhow såvel som fornuftige rammevilkår.

Pressemeddelse
Arbejdsforhold

Danske Rederier og tre fagforbund indgår aftale om gene- og ulempetillæg for søfarende på danskflagede skibe, der sejler i Det Røde Hav

Danske Rederier Arbejdsgiver og Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Dansk El-Forbund har indgået en aftale om betaling af tillæg for den gene og ulempe, der som følge af krigen mellem Israel og Hamas, også påvirker besejlingen af Rødehavet og den sydlige indsejling dertil.
Pressemeddelse
Klima
Danske Rederier

Den danske handelsflåde er på vej til at blive grøn. Det viser et kig i ordrebogen

Danske rederier har pt. 67 nye skibe i ordrebogen, som de kommende år leveres fra værfter rundt omkring i verden. Dermed stiger antallet af danske skibe i ordrebøgerne for 3. år i træk. Over halvdelen af de nye skibe kan sejle på grønne brændstoffer.
Pressemeddelse
Klima
International skibsfart

Dansk skibsfart i fokus på COP28

H.K.H. Kronprins Frederik kastede royal glans over begivenheden, da State of Green præsenterede deres white paper om "Denmark’s push to decarbonise global shipping" ved COP28.
1/3

Pressemeddelse
Klima

Danske Rederier: Grønne korridorer er en strålende ide

Danmark og USA slår sig sammen med Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og finansierer forundersøgelser af grønne korridorer i fem lande i det globale syd. Danske Rederier bifalder initiativet.

Pressemeddelse
Danske Rederier

Arbejdsretten frikender Danske Rederier for overenskomstbrud

Danske Rederier er meget tilfreds med, at Arbejdsretten frifinder Danske Rederier og afviser Lederne Søfarts påstande. Danske Rederier slipper dermed for at betale den krævede bod.

Pressemeddelse

Tættere europæisk samarbejde om CO2-fangst og lagring er godt nyt for ambitiøse danske virksomheder

Danmark og fire andre europæiske lande har i dag underskrevet Aalborg-erklæringen, som bl.a. fremhæver, at CO2-fangst, anvendelse og lagring (CCUS) er et nødvendigt klimaredskab og markerer et vigtigt skridt i den rigtige regning med henblik på at skabe et europæisk marked for CO2-fangst, anvendelse og lagring.

Pressemeddelse
Uddannelse

Ekstra togt for Georg Stage i 2024 er en rigtig god nyhed for Det Blå Danmark

Det er en rigtig god nyhed, at skoleskibet Georg Stage også i 2024 får mulighed for at gennemføre to togter. Det er en fantastisk mulighed for unge med interesse for søfart at tage på togt med skoleskibet. Og de danske rederier skriger på arbejdskraft, så der er rigtig gode job- og karrieremuligheder for de unge, som har fået saltvand i blodet og mod på en fremtid i Det Blå Danmark.
Pressemeddelse
Klima
Juridiske rammevilkår

Godt nyt for skibsfarten, at Europa-Parlamentet afviser brug af ”Carbon Correction Factor”

Parlamentet har lyttet til fornuft og har i en afstemning om CO2-regulering af tunge køretøjer besluttet at afvise en Carbon Correction Factor (CCF). CCF ville have øget anvendelsen af meget efterspurgte grønne brændstoffer inden for landtransport. En sektor, der kan og bør elektrificeres direkte eller drives af brændselsceller drevet af brint. Grønne brændstoffer bør prioriteres for sektorer, der er vanskelige at decarbonisere, såsom skibsfart.
Pressemeddelse

Styrkelse af Udenrigstjenesten vækker glæde i Danske Rederier

Et stærkt dansk diplomati er afgørende for danske virksomheders muligheder for at navigere sikkert i en usikker og omskiftelig verden. Derfor vækker det stor glæde i Danske Rederier, at regeringen nu vil åbne nye ambassader og lægger op til et markant løft af Udenrigstjenesten de kommende år.
1/3

Pressemeddelse

Mange gode takter i regeringens 2030-plan

Regeringen fastslår i sin 2030-plan, at den vil understøtte eksisterende og nye styrkepositioner herunder søfarten. Samtidig vil regeringen fastholde og udbygge Danmarks styrkeposition som grønt foregangsland på det maritime område. Danske Rederier hilser planen velkommen og ser frem til samarbejdet.

Se hvad der sker hos Danske Rederier

Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 26/2/24

Dato:
Event

Uddannelseskonference – Fremtidens maritime efter- og videreuddannelser

Dato:
Denne konference, der afholdes af Danish Shipping and Maritime Research Alliance, går i dybden med behovet for at styrke og videreudvikle eksisterende kompetencer gennem maritime efter- og videreuddannelser, ikke mindst i lyset af den grønne omstilling og den teknologiske udvikling.
Event

Securing a multimodal CO2 transport network: Ports as a key enabler

Dato:
Co-hosted by MEP Bergur Løkke Rasmussen (Renew), Bellona Europa and Danish Shipping, the round table debate addresses the importance of ports to unlock the potential of Carbon Capture, Utilisation and Storage. With perspectives from central actors, current barriers, and possibilities for creating a multimodal CO2 transport network will be assessed.
1/3

Det mener vi

Klima

Danske Rederier har en klar målsætning om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 uden brug af kli­makom­pen­sa­tion.

Miljø

Skibsfarten støtter stram lovgivning og bifalder, at danske rederier anvender ny teknologi, der gør det muligt at operere under hensyn til miljø og klima.

Skat og rammevilkår

Danmark skal bevare og styrke sin placering i den globale skibsfart.
1/3

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier