Velkommen til Danske Rederier

Vi taler for en samlet branche

Det mener vi
Diversitetsprisen 2024
Diversitetsprisen 2024

Seneste nyt
Klima
Offshore

Skandinavisk CO2-samarbejde vigtig brik i etablering af europæisk CO2-infrastruktur

Aftaler med Norge og Sverige muliggør nu transport af CO2 på tværs af Skandinavien med henblik på lagring i undergrunden. CO2-fangst, anvendelse og lagring er et vigtigt klimaredskab, der skal sænke de europæiske CO2-udledninger og samtidig har potentiale til at blive et nyt dansk erhvervseventyr.

Seneste nyt
Klima
Sikkerhed

Det her er vigtigt for os og fremtidens Europa: Danske Rederiers ønsker til et nyt Europa-Parlament

9. juni skal danskerne til stemmeurnerne og vælge de parlamentarikere, som skal have plads i Europa-Parlamentet de næste fem år. Danske Rederier opfordrer kandidater og medlemmer af Parlamentet til at have fokus på bl.a. den grønne omstilling af skibsfarten, aktiv handels- og industripolitik og maritim sikkerhed.

Danske Rederier anerkender forbud mod udledning af scrubbervand

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at forbyde udledning af scrubbervand i dansk farvand. Danske Rederier anerkender forbud og opfordrer til grundig håndhævelse.
Danske Rederiers Årsdag 2024
Danske Rederiers Årsdag 2024

Seneste nyt
Arbejdsforhold

Diversitetsprisen 2024 er nu åben for indstillinger

Danske Rederiers diversitetspris uddeles i år for tredje gang og der åbnes nu for nomineringer af kandidater til årets pris. Både enkeltpersoner i rederierne og rederier kan indstilles for at have gjort noget særligt for at skabe fokus på DEI - diversitet, ligestilling og inklusion.

Seneste nyt
Klima
International skibsfart

Små skridt i den rigtige retning på IMO-møde

Det går fremad med at få klimaregulering af den globale skibsfart på plads. Men processen er kompleks og tager tid. Det er status efter det første møde i IMO’s Marine Environment Protection Committee siden vedtagelsen af den nye strategi om klimaneutral skibsfart omkring 2050.
Situationen i Det Røde Hav
Situationen i Det Røde Hav

Seneste nyt
Klima

Ny aftale: Godt grundlag for hurtigfærgernes grønne omstilling

Ny aftale sikrer knap 2 mia. kr. til omstillingsstøtte til de industrivirksomheder, herunder hurtigfærger, der har sværest ved at gennemføre en grøn omstilling nu og her på grund af mangel på nye, grønne alternativer. Aftalen sikrer bl.a. rederierne bedre muligheder for at gennemføre nødvendige investeringer i grøn omstilling og ny teknologi.
FuelEU-forordningen blev vedtaget tidligere på året. Som medlem kan du se en oversigt over relevante nyheder og oplysninger om FuelEU her.
FuelEU

Seneste nyt
Miljø
International skibsfart

Danske Rederier vedtager politik om undervandsstøj

Skibsfart er en af de største kilder til undervandsstøj, hvilket har skadelige virkninger på et bredt udvalg af havdyr, herunder hvaler og fisk. Derfor anbefaler Danske Rederier sine medlemmer at følge et nyt sæt IMO-retningslinjer med det formål at reducere undervandsstøj og bevare den marine biodiversitet.

Seneste nyt
Klima
Offshore

Skibe og havne bliver afgørende for at opnå EU's klimamål

Europa-Kommissionen estimerer, at 280 millioner tons CO2 skal indfanges for at opfylde det ambitiøse mål om en 90 % reduktion af drivhusgasemissioner i 2040. Havnene og den maritime sektor vil udgøre en vigtig del af transporten af CO2 i CCS-processer. Disse og andre vigtige emner blev diskuteret ved vigtigt debatarrangement.

Det mener vi

Klima

Danske Rederier har en klar målsætning om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 uden brug af kli­makom­pen­sa­tion.

Miljø

Skibsfarten støtter stram lovgivning og bifalder, at danske rederier anvender ny teknologi, der gør det muligt at operere under hensyn til miljø og klima.

Skat og rammevilkår

Danmark skal bevare og styrke sin placering i den globale skibsfart.
1/3

Seneste nyt
Juridiske rammevilkår

Ny EU-aftale om bekæmpelse af forurening fra skibe er godt nyt

EU’s Direktiv om forurening fra skibe og indførelse af sanktioner for ulovlig forurening skal revideres. Det er en del af Kommissionens samlede plan for bæredygtig skibsfart. Det samlede mål er nul emissioner, nul forurening og nul ulykker.

Seneste nyt
Juridiske rammevilkår

Danske Rederier lancerer nyt ESG Shipping netværk

Danske Rederiers nye ESG-netværk adresserer behovet for samarbejde og vidensdeling omkring bæredygtighedsrapportering inden for skibsindustrien. På det første møde i Netværket præsenterede A.P. Møller - Mærsk og Clipper erfaringer og indsigter fra deres arbejde på ESG-området.
Skibsfarten kommer 1. januar med i EU's kvotesystem. Medlemmer kan læse mere om EU ETS her.
EU ETS

Seneste nyt
Danske Rederier

Afskaffelse af DIS-ordning vil være en katastrofe for dansk skibsfart

Det er trist og bekymrende, at Frigast-udvalget nu foreslår at skrotte sømandsbeskatningen, den såkaldte DIS-ordning. Danske Rederier kommer derfor med en klar opfordring til regeringen og Folketinget om ikke at gennemføre dette forslag, da det vil få store negative konsekvenser for dansk skibsfart.

Seneste nyt
Klima
Offshore

Ny CCS-strategi: Danmark kan blive CO2-hub i Europa

Med sin nye CCS-strategi har Europa-Kommissionen nu udstukket en fælles retning for fangst, anvendelse og lagring af CO2 i EU. Strategien fremhæver Danmark som en pioner på området, og Danske Rederier forudser, at Danmark kan få en central rolle.

Seneste nyt

Kongen i spidsen for vigtigt maritimt erhvervsfremstød i Polen

HM Kong Frederik X’s første udenlandsrejse som konge af Danmark er i fuld gang. Fredag er et vigtigt punkt på agendaen et besøg i havnebyen Szczecin, hvor der er fokus på det maritime område under overskriften ”Wind, Waves and Wires”.
Seneste nyt

Ny rapport viser markant beskæftigelsesbehov i Det Blå Danmark

Store muligheder og store udfordringer går hånd i hånd. Det Blå Danmark står over for en række vigtige, store opgaver i den kommende årrække. I en ny rapport har COWI set nærmere på beskæftigelsesbehovet, når der skal bygges havvindmølleparker, nye flådefartøjer og sættes handling bag ordene om CO2-fangst.
1/3

Seneste nyt
Sikkerhed
International skibsfart

Fregatten Iver Huitfeldt stævner ud for at beskytte skibsfarten i Det Røde Hav

Forsvarets fregat Iver Huitfeldt sejler i dag mod Suez, hvor den skal indgå i den amerikansk ledede internationale koalition, Operation Prosperity Guardian. Operationen skal forsvare den civile skibsfart mod Houthiernes angreb og sikre retten til fri sejlads gennem Det Røde Hav, Bab el-Mandab-strædet og Adenbugten.
Seneste nyt
Arbejdsforhold

Nye tiltag skal forebygge mobning og chikane på danske skibe

Erhvervsminister Morten Bødskov har i dag offentliggjort en række tiltag, som Søfartsstyrelsen, Danske Rederier, Metal Maritime og Maskinmesterforeningen har været med til at udarbejde, for at komme mobning og chikane ombord på dansk-flagede skibe til livs.
Seneste nyt
International skibsfart

Danmark fortsat blandt verdens ti største søfartsnationer

Danmark bevarer sin flotte placering blandt verdens ti største søfartsnationer. Men konkurrencen fra andre lande er benhård, og samlet set går Danmark en anelse tilbage.
1/3

Se hvad der sker hos Danske Rederier

Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 23/4/24

Dato:
Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 1/5/24

Dato:
Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 6/5/24

Dato:
1/3

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier