Velkommen til Danske Rederier

Vi taler for en samlet branche

Det mener vi

Seneste nyt
International skibsfart
Teknisk information

Dansk skibsfart på førstepladsen for fjerde år i træk

For fjerde år i træk ryger dansk skibsfart helt til tops på international sikkerhedsliste. Danskflagede skibe er nemlig helt i top, når det kommer til overholdelse af internationale regler om sikkerhed, miljø og arbejdsforhold ombord.
Danske Rederiers Årsskrift 2024
Årsskrift 2024

Seneste nyt
Offshore
Teknisk information

Ny standard skal gøre det lettere at vælge skib

Dansk Offshore og Danske Rederier har i samarbejde udarbejdet en ny branchestandard for ”marineoperationer i offshore olie og gas”. Den skal bl.a. gøre livet lettere for de rederier, der vil byde ind på opgaver i forbindelse med et offshoreanlæg.

Seneste nyt

Her er de indstillede til Danske Rederiers Diversitetspris 2024

Danske Rederier kan nu løfte sløret for det stærke felt af indstillede til årets Diversitetspris. Prisen uddeles til et rederi eller en person i shippingbranchen, som har gjort en særlig indsats for at fremme diversitet, ligestilling og inklusion.

FuelEU-forordningen blev vedtaget tidligere på året. Som medlem kan du se en oversigt over relevante nyheder og oplysninger om FuelEU her.
FuelEU

Seneste nyt
International skibsfart

Anbefalinger om globale risici kalder på handling

Virksomhedsforum for globale risici har leveret gode og konkrete anbefalinger, som regering og Folketing bør handle på hurtigst muligt. Skibsfarten fremhæves endnu engang som en veletableret dansk styrkeposition og der er en række anbefalinger, som har direkte relevans for branchen. Danske Rederier bakker fuldtonet op om at føre disse initiativer ud i livet hurtigst muligt.

Seneste nyt
Danske Rederier

Nye på broen i Danske Rederiers bestyrelse

Tina Revsbech fra Maersk Tankers, og Mads Peter Zacho fra Navigator Gas er nye medlemmer af Danske Rederiers bestyrelse. De afløser Lars Hjort Simonsen fra M.H. Simonsen og Christian M. Ingerslev fra Maersk Supply Service.

Seneste nyt

Flere passagerer sejlede med færge til eller fra Danmark i 2023

Sidste år var der fremgang i antallet af passagerer på færge- og passagerruter til udlandet. Det er især udenrigsruterne til Tyskland og Sverige, der driver væksten. Til gengæld var der færre passagerer med indenrigsruterne end året før.

Aktuelle emner

Situationen i Det Røde Hav

I kølvandet på Hamas' angreb på Israel i oktober har Houthi-oprørerne i Yemen gennemført en række aggressioner mod civile skibe i det sydlige Røde Hav og den vestlige del af Adenbugten. Her på siden kan du læse mere.

Ny rapport viser markant be­skæf­ti­gel­ses­be­hov i Det Blå Danmark

I en ny rapport har COWI set nærmere på be­skæf­ti­gel­ses­be­ho­vet, når der skal bygges havvind­møl­le­par­ker, nye flådefartøjer og sættes handling bag ordene om CO2-fangst.

Danske Rederier lancerer nyt ESG Shipping netværk

Danske Rederiers nye ESG-netværk adresserer behovet for samarbejde og vidensdeling omkring bæ­re­dyg­tig­heds­rap­por­te­ring inden for skibsin­du­stri­en. Læs mere om Danske Rederiers ESG netværk her.
1/3

Det mener vi

Klima

Danske Rederier har en klar målsætning om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 uden brug af kli­makom­pen­sa­tion.

Miljø

Skibsfarten støtter stram lovgivning og bifalder, at danske rederier anvender ny teknologi, der gør det muligt at operere under hensyn til miljø og klima.

Skat og rammevilkår

Danmark skal bevare og styrke sin placering i den globale skibsfart.
1/3
Skibsfarten kommer 1. januar med i EU's kvotesystem. Medlemmer kan læse mere om EU ETS her.
EU ETS

Seneste nyt
Danske Rederier

Afskaffelse af DIS-ordning vil være en katastrofe for dansk skibsfart

Det er trist og bekymrende, at Frigast-udvalget nu foreslår at skrotte sømandsbeskatningen, den såkaldte DIS-ordning. Danske Rederier kommer derfor med en klar opfordring til regeringen og Folketinget om ikke at gennemføre dette forslag, da det vil få store negative konsekvenser for dansk skibsfart.
Seneste nyt
Klima
Offshore

Nyt maritimt op­le­vel­ses­u­ni­vers skal trække de unge ind i ship­ping­bran­chen

Med en bevilling på 4 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er de sidste brikker faldet på plads for et nyt maritimt lærings- og op­le­vel­ses­u­ni­vers hos Danske Rederier. Her kan unge ved at arbejde med et virtuelt skib få appetit på en maritim karriere.
Seneste nyt
Klima

Stærk opbakning til maritimt dialogmøde i Washington

Danske Rederier er i disse dage repræsenteret i Washington som del af en International Chamber of Shipping-delegation. I programmet er bl.a. et dialogmøde med myndigheder fra en gruppe store ship­ping­na­tio­ner, som deler værdier og ønsket om åben og uhindret adgang til de internationale sø­fart­s­mar­ke­der.
1/3

Seneste nyt

EU bør prioritere globale regler for maritim transport af pla­stik­gra­nu­lat frem for regionale særregler

Europa-Parlamentet har vedtaget, at man ønsker strammere europæiske regler for tab af pla­stik­gra­nu­lat. Danske Rederier anbefaler, at man fra europæisk hold fokuserer på at sikre strammere globale regler vedrørende maritim transport af pla­stik­gra­nu­lat i stedet for at indføre regionale særregler i EU.
Seneste nyt

Historisk havvindsudbud skal sikre grønne brændstoffer til skibsfarten

Dan­marks­hi­sto­ri­ens største havvindsudbud er netop skudt i gang. Virksomheder kan byde ind på opførelsen af hele seks vind­møl­le­par­ker. Det vækker glæde i Danske Rederier, da rederierne i stor stil kommer til at efterspørge grønne brændstoffer.
Seneste nyt
Sikkerhed
International skibsfart

Skandinavisk CO2-samarbejde vigtig brik i etablering af europæisk CO2-infrastruktur

Aftaler med Norge og Sverige muliggør nu transport af CO2 på tværs af Skandinavien med henblik på lagring i undergrunden. CO2-fangst, anvendelse og lagring er et vigtigt klimaredskab, der skal sænke de europæiske CO2-udledninger og samtidig har potentiale til at blive et nyt dansk er­hverv­se­ven­tyr.
1/3

Se hvad der sker hos Danske Rederier

Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 26/6/24

Dato:
Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 3/7/24

Dato:
Kursus
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 7/8/24

Dato:
1/3

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier