Velkommen til Danske Rederier

Vi taler for en samlet branche

Det mener vi

Pressemeddelse
Klima
International skibsfart

Dansk skibsfart i fokus på COP28

H.K.H. Kronprins Frederik kastede royal glans over begivenheden, da State of Green præsenterede deres white paper om "Denmark’s push to decarbonise global shipping" ved COP28.

Pressemeddelse
Klima

Danske Rederier: Grønne korridorer er en strålende ide

Danmark og USA slår sig sammen med Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og finansierer forundersøgelser af grønne korridorer i fem lande i det globale syd. Danske Rederier bifalder initiativet.

Pressemeddelse
Danske Rederier

Arbejdsretten frikender Danske Rederier for overenskomstbrud

Danske Rederier er meget tilfreds med, at Arbejdsretten frifinder Danske Rederier og afviser Lederne Søfarts påstande. Danske Rederier slipper dermed for at betale den krævede bod.

Pressemeddelse

Miljø- og klimakonsulent til Danske Rederier

Vil du være med til at udvikle, drive og varetage klimainteresserne for dansk skibsfart? Vil du gøre din i indsats gældende, hvor teknologi møder politik, og hvor hver dag er en spændende rejse mod en mere klimavenlig dansk handelsflåde? Hvis ja, så kunne det være dig, vi søger.
FuelEU-forordningen blev vedtaget i sommer. Som medlem kan du se en oversigt over relevante nyheder og oplysninger her.
FuelEU

Tættere europæisk samarbejde om CO2-fangst og lagring er godt nyt for ambitiøse danske virksomheder

Danmark og fire andre europæiske lande har i dag underskrevet Aalborg-erklæringen, som bl.a. fremhæver, at CO2-fangst, anvendelse og lagring (CCUS) er et nødvendigt klimaredskab og markerer et vigtigt skridt i den rigtige regning med henblik på at skabe et europæisk marked for CO2-fangst, anvendelse og lagring.

Pressemeddelse
Uddannelse

Ekstra togt for Georg Stage i 2024 er en rigtig god nyhed for Det Blå Danmark

Det er en rigtig god nyhed, at skoleskibet Georg Stage også i 2024 får mulighed for at gennemføre to togter. Det er en fantastisk mulighed for unge med interesse for søfart at tage på togt med skoleskibet. Og de danske rederier skriger på arbejdskraft, så der er rigtig gode job- og karrieremuligheder for de unge, som har fået saltvand i blodet og mod på en fremtid i Det Blå Danmark.

Pressemeddelse
Klima
Juridiske rammevilkår

Godt nyt for skibsfarten, at Europa-Parlamentet afviser brug af ”Carbon Correction Factor”

Parlamentet har lyttet til fornuft og har i en afstemning om CO2-regulering af tunge køretøjer besluttet at afvise en Carbon Correction Factor (CCF). CCF ville have øget anvendelsen af meget efterspurgte grønne brændstoffer inden for landtransport. En sektor, der kan og bør elektrificeres direkte eller drives af brændselsceller drevet af brint. Grønne brændstoffer bør prioriteres for sektorer, der er vanskelige at decarbonisere, såsom skibsfart.
Skibsfarten kommer 1. januar med i EU's kvotesystem. Medlemmer kan læse mere om EU ETS her.
EU ETS

Pressemeddelse
International skibsfart
Globale forhold

Styrkelse af Udenrigstjenesten vækker glæde i Danske Rederier

Et stærkt dansk diplomati er afgørende for danske virksomheders muligheder for at navigere sikkert i en usikker og omskiftelig verden. Derfor vækker det stor glæde i Danske Rederier, at regeringen nu vil åbne nye ambassader og lægger op til et markant løft af Udenrigstjenesten de kommende år.
Pressemeddelse

Mange gode takter i regeringens 2030-plan

Regeringen fastslår i sin 2030-plan, at den vil understøtte eksisterende og nye styrkepositioner herunder søfarten. Samtidig vil regeringen fastholde og udbygge Danmarks styrkeposition som grønt foregangsland på det maritime område. Danske Rederier hilser planen velkommen og ser frem til samarbejdet.
1/3

Pressemeddelse
Uddannelse

Glæde over udsigt til ny maritim uddannelse i Holbæk

Det vækker glæde i Holbæk og omegn, at der nu er udsigt til, at der indenfor de nærmeste år kan blive oprettet en ny maritim uddannelse i byen, som i forvejen har et levende maritimt miljø.

Pressemeddelse
Klima
International skibsfart

Danske Rederier støtter Danmarks kandidatur til Rådet i FN’s Søfartsorganisation IMO

Danske Rederier anbefaler varmt IMO’s medlemslande at genvælge Danmark til Rådet i IMO på generalforsamlingen senere i år. Danmark er et resultatorienteret, konstruktivt medlem af Rådet og vil bl.a. bidrage positivt til processen med at få gjort den ambitiøse målsætning om klimaneutral skibsfart i 2050 til virkelighed.

Pressemeddelse
Klima

Power-to-X: Danmark skal være foregangsland

Danmark har potentiale for at levere storskala-produktion af grønne brændstoffer, hvor PtX-anlæg producerer grøn brint ved hjælp af strøm fra vindmøller og solceller. Det kan blive et nyt grønt erhvervseventyr.

Pressemeddelse
Uddannelse

Danske Rederier opfylder endnu engang praktikpladsgaranti

En lang række rederier har allerede nu givet tilsagn om, at de har tilbudt praktikpladser til 400 studerende på de maritime uddannelser. Det er andet år i træk, at Danske Rederier indfrier praktikpladsgarantien allerede i efteråret.
Pressemeddelse
Uddannelse

Målrettede uddannelsesinitiativer skal sikre flere hænder til Det Blå Danmark

Pop-up uddannelser tæt på de unge og fast-track til ledige med relevant erfaring. Det er essensen i det uddannelsespolitiske udspil, som Dansk Metal og Danske Rederier nu lancerer for at få flere til at vælge en maritim uddannelse.
Pressemeddelse

Alle skal kunne møde trygt på arbejde om bord

Ny undersøgelse peger på en række alvorlige udfordringer med mobning og chikane om bord på danskflagede skibe. Danske Rederier tager undersøgelsen meget alvorligt og ser frem til at drøfte, hvordan vi kan komme problemerne til livs.
1/3

Det mener vi

Klima

Danske Rederier har en klar målsætning om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 uden brug af kli­makom­pen­sa­tion.

Miljø

Skibsfarten støtter stram lovgivning og bifalder, at danske rederier anvender ny teknologi, der gør det muligt at operere under hensyn til miljø og klima.

Skat og rammevilkår

Danmark skal bevare og styrke sin placering i den globale skibsfart.
1/3

Se hvad der sker hos Danske Rederier

Event

Danske Rederiers Arbejdsmarkedskonference 2023

Dato:
Arbejdsmarkedskonferencen vil byde på emner som rapporten om mobning og chikane i danske skibe, de kommende regler om ar­bejds­tids­re­gi­stre­ring, whi­st­le­blower­ord­nin­gen på op­løb­stræk­nin­gen, etc.. Vi runder af med æbleskiver og gløgg. Programmet for dagen følger, men tilmeld dig allerede nu.
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 12/12/23

Dato:
Uddannelse

Danish Maritime Legislation for Foreign Senior Officers / Danish Maritime Legislation for Foreign Masters / Occupational Health & Safety (§16), 19/12/23

Dato:
1/3

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier