Klima - Nyheder

Klima

Danske Rederier har en klar målsætning om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 uden brug af kli­makom­pen­sa­tion.

Et af Danske Rederiers mål er, at i 2030 skal mindst fem procent af danskopererede skibe kunne sejle på net-zero brændstoffer ud fra en livscyklus-tilgang (well-to-wake). De første oceangående nu­le­mis­sions­skib skal desuden være i kommerciel drift i 2030.  

Det er en ambitiøs målsætning, som flugter med FN’s internationale sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO’s mål om, at den internationale skibsfart skal være klimaneutral senest i eller omkring 2050 og i 2030 skal mindst 5% af brænd­stof­for­bru­get udgøres af grønne brændstoffer. Danske Rederiers medlemmer er godt i gang med at investere i skibe, der kan sejle på bæredygtige brændstoffer.

Det vidner om, at dansk skibsfart er villig til at gå forrest og tage globalt lederskab, men også om at omstillingen til klimaneutral skibsfart ikke sker fra den ene dag til den anden. 

Danske Rederier er engageret i en lang række projekter og samarbejder om både tekniske og politiske aspekter af kli­ma­re­duk­tio­ner for skibsfart. Vi indgår i tæt dialog med myndigheder og rådgiver vores medlemmer. 

Målsætningen om kli­ma­neut­ra­li­tet er også beskrevet i Danske Rederiers strategi 'Towards Zero'. Den kan man læse mere om her.