Det mener vi

Danske Rederier repræsenterer dansk skibsfart - Danmarks største eksporterhverv. Vi søger indflydelse hos politikere, myndigheder og organisationer på alle niveauer. Vores mål er at skabe de bedst mulige vilkår for vores medlemmer.

Emner

Skat og rammevilkår

Danmark skal bevare og styrke sin placering i den globale skibsfart. Derfor er det afgørende, at de er­hvervspo­li­ti­ske rammevilkår i Danmark som skat og aflønning fortsat er internationalt kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.

Skat og rammevilkår

Klima

Danske Rederier har en klar målsætning om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 uden brug af kli­makom­pen­sa­tion, og i 2030 skal mindst fem procent af danskopererede skibe kunne sejle på net-zero brændstoffer ud fra en livscyklus-tilgang (well-to-wake). Desuden skal det første oceangående nu­le­mis­sions­skib være i kommerciel drift i 2030.

Klima

Uddannelse

Danske rederier og Det Blå Danmark som helhed har brug for veluddannede medarbejdere med de rette kompetencer. Her kan du læse om ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der og kurser udbudt af Danske Rederier.

Uddannelse

Miljø

Danske Rederier har for længst erkendt nødvendigheden af at drive virksomhed under hensyn til miljøet. Skibsfarten støtter stram lovgivning og bifalder, at danske rederier anvender ny teknologi, der gør det muligt at operere under hensyn til miljø og klima. 

Miljø

Pirateri

Der er fortsat problemer med pirateri flere steder i verden. Især Guinebugten ved Vestafrikas kyst er udsat for piratangreb, og der har de senere år været angreb på danskopererede og danskejede skibe.

Pirateri

Offshore

Danske Rederier har mange medlemmer, som er akntive inden for offshore-sektoren. Det gælder både inden for havvind, lagring af CO2 i undergrunden og olie og gas.

Offshore

Bådflygtninge

Bådflygtninge har været en udfordring for rederierne, siden flygtninge- og mi­grants­trøm­men over Middelhavet begyndte i 2014.

Bådflygtninge

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier