Det mener vi

Danske Rederier repræsenterer dansk skibsfart - Danmarks største eksporterhverv. Vi søger indflydelse hos politikere, myndigheder og organisationer på alle niveauer. Vores mål er at skabe de bedst mulige vilkår for vores medlemmer.

Emner

Skat og rammevilkår

Danmark skal bevare og styrke sin placering i den globale skibsfart. Det er afgørende, at Danmarks er­hvervspo­li­ti­ske rammevilkår såsom skat og aflønning fortsat er internationalt kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.

Skat og rammevilkår

Klima

Danske Rederier har en klar målsætning om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 uden brug af kli­makom­pen­sa­tion.

Klima

Uddannelse

Danske rederier og Det Blå Danmark som helhed har brug for veluddannede medarbejdere med de rette kompetencer. Her kan du læse om ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der og kurser udbudt af Danske Rederier.

Uddannelse

Miljø

Danske Rederier har for længst erkendt nødvendigheden af at drive virksomhed under hensyn til miljøet. Skibsfarten støtter stringent lovgivning og bifalder ny teknologi, der medregner miljø- og klimahensyn.

Miljø

Pirateri

Der er fortsat problemer med pirateri flere steder i verden. Især Guinebugten ved Vestafrikas kyst er udsat for piratangreb, og der har de senere år været angreb på danskopererede og danskejede skibe.

Pirateri

Offshore

Danske Rederier har mange medlemmer, som er aktive inden for offshore-sektoren. Det gælder både inden for havvind, lagring af CO2 i undergrunden og olie og gas.

Offshore

Bådflygtninge

Bådflygtninge har været en udfordring for rederierne, siden flygtninge- og mi­grants­trøm­men over Middelhavet begyndte i 2014.

Bådflygtninge

Situationen i Det Røde Hav

Situationen i Det Røde Hav

Europa-Parlamentsvalg 2024

Danske Rederier opfordrer kandidater og medlemmer af Parlamentet til at have fokus på bl.a. den grønne omstilling af skibsfarten, aktiv handels- og in­du­stripo­li­tik og maritim sikkerhed.

Europa-Parlamentsvalg 2024

Smugling af kontrabande

Handelsskibe kan uforvarende blive brugt til smugling af kontrabande og forskellige typer ulovlige varer, såsom truede arter, produkter fra vilde dyr og ulovlige stoffer.

Smugling af kontrabande

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier