Bådflygtninge
International skibsfart

Bådflygtninge

Bådflygtninge har været en udfordring for rederierne, siden flygtninge- og mi­grants­trøm­men over Middelhavet begyndte i 2014.

I 2018 deltog danske rederier i en red­nings­o­pe­ra­tion, hvor 127 personer blev reddet, og i 2020 sad 27 migranter ombord på et dansk skib i Middelhavet efter at være blevet reddet. 

Handelsskibe er forpligtet af internationale konventioner til at hjælpe, hvis mennesker er i nød til søs, og danske rederier bidrager uden tøven, hvis der er brug for det.

Men at redde nødstedte – ofte flere hundrede desperate mennesker på synkefærdige skibe – er og bliver en myn­dig­heds­op­ga­ve, da handelsskibene og deres besætninger ikke er gearet til sådanne opgaver.

Læs mere i Danske Rederiers Policy paper nedenfor.