Uddannelse

Danske rederier og Det Blå Danmark som helhed har brug for veluddannede medarbejdere med de rette kompetencer. Her kan du læse om ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der og kurser udbudt af Danske Rederier.

Emner

Ud­dan­nel­ses­ind­sats

Danske Rederier og Det Blå Danmark som helhed har brug for veluddannede medarbejdere med de rette kompetencer.

Uddannelsesindsats

Danish Shipping Academy

Danish Shipping Academy tilbyder et bredt spektrum af uddannelser og kurser for såvel sejlende som landbaserede ansatte med henblik på at sikre med­lem­s­re­de­ri­er­nes ansatte de bedst mulige kompetencer.

Danish Shipping Academy

Dansk Sø­fart­s­lo­v­giv­ning og arbejdsmiljø §16

Dansk Sø­fart­s­lo­v­giv­ning for udenlandske se­ni­o­r­of­fi­ce­rer og skibsførere og arbejdsmiljø §16. Få overblik over datoer og læs mere om kurserne.

Dansk Søfartslovgivning og arbejdsmiljø §16

Danish Shipping Education

I samarbejde med danske rederier uddanner Danish Shipping Education morgendagens shippingfolk med et forløb, der forener teori og praksis og klæder trainees på til en spændende fremtid inden for global skibsfart.

Danish Shipping Education

Maritimt Praktikkontors markedsplads

Danske Rederiers praktikkontor arbejder for at sikre, at der er praktikpladser til de unge, der ønsker en maritim uddannelse.

Maritimt Praktikkontors markedsplads

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling

Danske Rederier administrerer den mellem re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner­ne og HK og 3F etablerede Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fond, hvorfra der kan søges om støtte til udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Kompetenceudvikling

World Careers

Danske Rederier har brug for veluddannede medarbejdere med de rette maritime kompetencer og fastholder det høje am­bi­tions­ni­veau med re­k­rut­te­rings­kampag­nen for Det Blå Danmark 'World Careers'.

World Careers

Kom med Ombord

Lyst til at se verden og opnå sejltid samtidig? Så kig nærmere på prak­tik­for­lø­bet 'Kom med Ombord', hvor du kan prøve kræfter med flere typer sejlads og komme rundt i verden.

Kom med Ombord

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier