Uddannelse

Ud­dan­nel­ses­ind­sats

Danske Rederier og Det Blå Danmark som helhed har brug for veluddannede medarbejdere med de rette kompetencer.

Derfor arbejder Danske Rederier målrettet med ud­dan­nel­ses­po­li­tik og udvikling af uddannelser i den maritime sektor. 

For at øge interessen for de maritime uddannelser har Danske Rederier kampagnen World Careers. Kampagnen hjælper med at øge synligheden for en karriere i Det Blå Danmark for unge i folkeskolen, samt på gymnasier og er­hverv­s­ud­dan­nel­ser. Ligeledes tilbyder Danske Rederier den internationale ship­ping­ud­dan­nel­se 'The Commercial Shipping Program - Danish Shipping Education' på Danish Shipping Academy. 

Men det er ikke kun de unge medarbejdere, der skal rustes til fremtidens maritime arbejdsmarked. Derfor har vi også fokus på udviklingen af de nuværende ansatte i de danske rederier. Det sker bl.a. gennem Danish Shipping Academys §16 - ar­bejds­mil­jø­kur­ser, samt kurser i dansk sø­fart­s­lo­v­giv­ning og ansættelsesret. 

Du kan læse mere om de forskellige uddannelser og kurser herunder.