Uddannelse

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling

Danske Rederier administrerer den mellem re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner­ne og HK og 3F etablerede Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fond, hvorfra der kan søges om støtte til udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Fonden blev etableret som led i overenskomst­for­ny­el­sen i 2007.

For nærmere information henvises til pjecen om Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fon­den, der kan downloades på siden her. I pjecen kan du blandt andet finde svar på an­søg­nings­pro­ce­du­rer, hvem, der kan søges støtte for, og hvilke omkostninger der gives støtte til. Ansøgning om støtte skal ske gennem arbejdsgiveren.

Spørgsmål til ordningen kan rettes til kompetence@danishshipping.dk.

Opkrævning af bidrag fra rederierne til Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fon­den sker via ind­be­ret­nings­sy­ste­met for Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet. Der er link til systemet på siden her. Ansøgning om støtte fra Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fon­den skal ske ved udfyldelse af et an­søg­nings­ske­ma, som også findes hos Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vets selvstændige.

Oplysninger om den tilsvarende mellem re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner­ne og CO-Søfart aftalte Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fond, der administreres i regi af CO-Søfart (Metal Maritime) kan ses på: https://www.co-sea.dk/kom­pe­ten­ce­fon­de.75002.aspx.