Uddannelse
Arbejdsforhold

Dansk Sø­fart­s­lo­v­giv­ning og arbejdsmiljø §16

Dansk Sø­fart­s­lo­v­giv­ning for udenlandske se­ni­o­r­of­fi­ce­rer og skibsførere og arbejdsmiljø §16. Få overblik over datoer og læs mere om kurserne.

§16-lovgivning om arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø §16-kurset er skræddersyet til udenlandske medlemmer af sik­ker­heds­af­de­lin­gen, såsom tilsynsførende og sik­ker­heds­re­præ­sen­tan­ter, der arbejder på danske skibe. Kurset er obligatorisk for sik­ker­heds­ar­bej­de­re på handelsskibe i over­ens­stem­mel­se med Sø­fart­s­sty­rel­sens bestemmelser. Deltagerne vil lære om sik­ker­heds­or­ga­ni­sa­tio­nens roller og ansvar, de juridiske rammer for sikkerhed og sundhed, ri­si­ko­vur­de­rings­pro­ces­sen, forebyggelse af ulykker og skader samt fremme af en positiv sik­ker­heds­kul­tur.

Læs mere

Sø­fart­s­lo­v­giv­ning for udenlandske se­ni­o­r­of­fi­ce­rer
Udenlandske se­ni­o­r­of­fi­ce­rer opnår den nødvendige viden om dansk sø­fart­s­lo­v­giv­ning til at arbejde om bord på danske skibe, jf. ud­dan­nel­ses­kra­ve­ne i ud­dan­nel­ses­pro­gram­met for kurser i dansk sø­fart­s­lo­v­giv­ning for udenlandske se­ni­o­r­of­fi­ce­rer undtagen skibsførere (version 2.0 af 1. marts 2009),. De relevante danske maritime love, regler og bestemmelser gennemgås på kurset.

Kurset kombineres enten med et §16-kursus i arbejdsmiljø, som er en forudsætning for at deltage i vores kursus i dansk sø­fart­s­lo­v­giv­ning, eller det gennemføres som et opkva­li­fi­ce­rings­kur­sus for officerer, der allerede har gennemført §16-kurset.

Læs mere

Sø­fart­s­lo­v­giv­ning for udenlandske skibsførere
Udenlandske skibsførere opnår den nødvendige viden om dansk sø­fart­s­lo­v­giv­ning for at kunne arbejde om bord på danske skibe, jf. ud­dan­nel­ses­kra­ve­ne i ud­dan­nel­ses­pro­gram­met for kurser i dansk sø­fart­s­lo­v­giv­ning, skibsad­mi­ni­stra­tion og arbejdsmiljø (§16) for udenlandske skibsførere, version 2.0 af 1. marts 2009. De relevante danske maritime love, regler og bestemmelser gennemgås på kurset.

Kurset for udenlandske skibsførere omfatter et §16-kursus, eller også afvikles det som et opkva­li­fi­ce­rings­kur­sus for skibsførere, der allerede har gennemført §16-kurset og dansk sølovgivning for ledende officerer.

Læs mere

Kurser på dansk
Kurserne foregår på engelsk, men hvis du foretrækker at lære på dansk, kan du kontakte Danish Shipping Academy på ps@danishshipping.dk.