Uddannelse

Maritimt Praktikkontors markedsplads

Danske Rederiers praktikkontor arbejder for at sikre, at der er praktikpladser til de unge, der ønsker en maritim uddannelse.

Det Blå Danmark har brug for danske kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge kompetencer til at fremtidssikre de efterspurgte kva­li­fi­ka­tio­ner til søs. 

Vækstteamet for Det Blå Danmark har lavet en række anbefalinger for at styrke Danmark som maritim nation. Anbefalingerne har bl.a. til hensigt at styrke de fremtidige kompetencer i Det Blå Danmark, hvilket indbefatter, at antallet af praktikpladser på skibene og til­gæn­ge­lig­he­den af samme øges. I den forbindelse har Danske Rederier samlet stillet en prak­tik­plads­ga­ran­ti på 400 praktikpladser.

Prak­tik­plads­ga­ran­tien fordeler sig over de fire maritime uddannelser

Danske Rederiers praktikkontor arbejder for at sikre, at der er praktikpladser til de unge, der ønsker en maritim uddannelse. Prak­tik­kon­to­ret hjælper gerne rederierne med de opgaver, der er forbundet med at have elever og studerende i praktik, både i form af rekruttering, koordinering og administration. Har I som rederi brug for hjælp i forbindelse med arbejdet som praktiksted, er I velkomne til at henvende jer til prak­tik­kon­to­ret. 

Gode råd om praktiksøgning

En vigtig del af uddannelsen inden for det maritime område er praktikken til søs.  Det er dit ansvar som studerende at få en praktikplads.

En række gode råd om praktiksøgning:

  1. Søg bredt - dvs. undersøg hvilke rederier findes. Spørg gerne på skole og i dit netværk.
  2. Søg minimum 5-7 relevante praktikpladser
  3. Find flere gode råd til din praktiksøgning i nedenstående foldere.

Hvis jeres rederi på nuværende tidspunkt ikke har elever eller studerende, men gerne vil i gang, er der hjælp at hente på Danske Rederiers praktikkontor. I er velkomne til at kontakte prak­tik­kon­to­ret, som gerne hjælper jer i gang med god­ken­del­ses­pro­ces­sen, administration og rekruttering. I kan desuden her på hjemmesiden finde diverse vejledninger og praktiske informationer omkring praktik. 

Prak­tik­kon­to­ret har etableret denne prak­tik­mar­keds­plads, som har til formål at matche praktiksøgende studerende med rederier. Ydermere kan ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner finde inspiration til en mere målrettet prak­tik­vej­led­ning. Du finder vores Praktik Markedspladser for de enkelte uddannelser her på siden.  

Vil du vide mere om praktik indenfor de maritime grun­dud­dan­nel­ser er du velkommen til at kontakte prak­tik­kon­to­ret.