Pirateri

Pirateri

Der er fortsat problemer med pirateri flere steder i verden. Især Guinebugten ved Vestafrikas kyst er udsat for piratangreb, og der har de senere år været angreb på danskopererede og danskejede skibe.

Truslen fra pirater, specielt ud for  Vest- og Østafrika, gør, at danske rederier bruger op mod en milliard kroner om året på sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.

En massiv mangesidet indsats har dog nedbragt antallet af kapringer som følge af piratangreb ved Vestafrika betragteligt. Udfordringerne er dog langt fra løst, særligt i Vestafrika, og de bringer fortsat store menneskelige og økonomiske omkostninger med sig for rederierne.

Danske Rederier er i løbende dialog med myndigheder om piratindsatsen, og hvordan problemerne med pirateri kan nedbringes.