Miljø

Miljø

Danske Rederier har for længst erkendt nødvendigheden af at drive virksomhed under hensyn til miljøet. Skibsfarten støtter stringent lovgivning og bifalder ny teknologi, der medregner miljø- og klimahensyn.

De seneste år har medlemmerne af Danske Rederier investeret milliarder af kroner i nye grønne løsninger, og den aktivitet vil fortsætte i takt med, at nye muligheder og lovkrav viser sig. Det har indtil videre blandt andet betydet et betydeligt fald i CO2-udledningen fra skibsfarten. 

Skibsfart påvirker miljøet på flere områder, og det er nødvendigt at være opmærksom på og overholde regler inden for bl.a. ballastvand, skibsophug, svovludledning. 

Det er Danske Rederiers holdning, at den bedste beskyttelse af miljøet sker gennem FN's internationale sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO, som i mere end 50 år har fastsat internationale standarder og bindende regler om sikkerhed og miljø for skibsfarten.

Hovedkvarteret ligger i London, og organisationen arbejder gennem komiteer og underkomiteer, som jævnligt mødes. 174 lande er medlem, og der kan træffes fler­tals­be­slut­nin­ger. Hvis et skib ikke lever op til de internationale regler, kan det være vanskeligt at sejle til andre lande, fordi hav­ne­stats­kon­trol­len verden over har myndighed til at tilbageholde skibe, der ikke lever op til IMO`s internationale regler.