Miljø
International skibsfart

Ballastvand

Ballastvand, krav til rensning og implementering af bal­lastvand­s­kon­ven­tio­nen

Mange fragtskibe bruger ballastvand under transport. Ballastvandet kan indeholde såkaldte invasive arter, det vil sige mindre havdyr og andre organismer, som lever der, hvor ballastvandet bliver taget om bord. Når ballastvandet senere udledes i et andet økosystem, altså der hvor skibet er sejlet hen, kan de invasive arter udgøre en trussel for havmiljøet.

Derfor vedtog FN`s internationale maritime organisation, IMO, i 2004 en konvention, der pålægger skibene at behandle ballastvandet, før de leder det ud i havet. Konventionen trådte i kraft den 8. september 2017 og skal være fær­di­gim­ple­men­te­ret 8. september 2024.

Nedenfor finder du Danske Rederiers Policy Paper om ballastvand. Her kan du læse mere om de tekniske og politiske udfordringer, der knytter sig til behandlingen af ballastvand.

 

 

The Little Blue Book on Ballast Water

Danske Rederier udgav “The Little Blue Book on Ballast Water” i september 2017.

Brochuren skal assistere rederierne i im­ple­men­te­rin­gen af bal­lastvand­s­kon­ven­tio­nen og er en guideline, som kan bruges om bord på skibene af skibsføreren og officererne, samt det landbaseret personel, der er involveret i im­ple­men­te­rin­gen af konventionen.

Initiativet til udgivelsen af “The Little Blue Book on Ballast Water” kom fra Danske Rederier, og selve folderen er udviklet af LITEHAUZ med støtte fra Den Danske Maritime Fond.