Undervandsstøj

Undervandsstøj fra skibe påvirker de marine økosystemer og forstyrrer kom­mu­ni­ka­tio­nen mellem de dyr, der lever i havet. For­styr­rel­ser­ne kan medføre, at de har vanskeligt ved at orientere sig og påvirke også deres evne til at finde føde. Det er vigtigt, at rederierne er opmærksomme på dette og forholder sig til, hvad der kan gøres for at mindske støjpå­virk­nin­gen, der særligt stammer fra skibenes frem­driv­nings­pro­pel­ler, så der tages hensyn til den delikate balance, der er i de marine økosystemer.