Miljø
Globale forhold

Ophugning

Regler for ophugning af skibe i EU og globalt.

Når et skib er udtjent, kan hovedparten af materialerne genbruges. Hvert år bliver ca. 750 handelsskibe hugget op. 

Det sker i vidt omfang i Asien, hvor der ofte ikke er samme fokus på miljø og arbejdsmiljø som i Europa. 

Det er uacceptabelt, når skibe hugges op uden hensyntagen til miljø og arbejdsforhold, og derfor går Danske Rederier ind for strammere regler for, hvordan man ophugger skibe. Danmark og andre sø­fart­s­na­tio­ner bør snarest muligt ratificere den såkaldte Hong Kong-Konvention, der blev vedtaget i 2009. 

Nedenfor kan du i Danske Rederiers Policy Paper læse mere om de udfordringer, der knytter sig til ophugning af skibe.