Danske Rederier

Towards Zero - Danske Rederiers strategi

Danske Rederier er talerør for Danmarks største eksporterhverv og kernen i den maritime klynge, Det Blå Danmark.

I en foranderlig verden, er det afgørende at være på forkant med fremtidens trends for at kunne sikre kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge rammevilkår og muligheder for re­de­ri­er­hver­vet og Danske Rederiers medlemmer.

Danske Rederiers strategi for årene 2022-2024 indeholder seks strategiske pejlemærker, der skal sikre medlemmernes internationale kon­kur­ren­ce­ev­ne via de bedste ram­me­be­tin­gel­ser.

Green shipping – Green energy

  • New ambitious reduction targets towards 2050 in the final GHG strategy in 2023. The new targets should be based on science and in line with Paris Agreeement.
  • Increasing Danish shipowners’ contribution to global offshore wind capacity and carbon capture projects

Competence hub

  • Maintain and develop a strong supply chain of competences to the shipping industry.
  • Guarantee and deliver at least 400 internships at sea a year in order to cater for growth in the Danish fleet including the offshore sector.

Providing solutions – solving problems

  • Support continued growth of the Danish merchant fleet and shipping industry by monitoring and improving Danish framework conditions
  • Solve our member’s day-to-day problems
We have set the ambition of Danish shipping to be climate neutral by 2050 without use of compensation. This means that we need to have a significant number of net zero-emission Danish-operated ships on the water before 2030.

Læs om de enkelte pejlemærker i Danske Rederiers strategi ’Towards Zero’ ved at downloade strategien herunder.

Danske Rederiers kerneværdier

For at sikre Danske Rederiers målsætning arbejder organisationen ud fra fem kerneværdier, som er om­drej­nings­punk­tet for den måde, man arbejder med strategiske indsatser, medlemmer og in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se i bred forstand.

Vi arbejder vidensbaseret og baserer beslutninger og anbefalinger på faglighed, fakta og analyse.

Vi er troværdige og baserer vores arbejde på ordholdenhed, saglige argumenter og holdbare løsninger.

Vi er re­sul­ta­t­o­ri­en­te­re­de og leverer ambitiøse og rettidige resultater og værdi for medlemmer, erhvervet og Danmark.

Vi er fremsynede og proaktive og arbejder med at skabe muligheder og løsninger på nationale og internationale udfordringer til gavn for re­de­ri­er­hver­vet. Det Blå Danmark og det danske samfund.

Vi er sam­ar­bejds­o­ri­en­te­re­de og inddrager og udnytter kompetencer i og udenfor organisationen og rederierne samt skaber alliancer med vigtige aktører nationalt og internationalt.