Danske Rederier

Danske Rederier er i dag en moderne in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der repræsenterer rederiernes interesser i forhandlinger og er med til at rådgive for regeringens delegationer og samarbejde med forskellige internationale re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner i EU og globalt.

Danske Rederiers historie

Danske Rederier har fokuseret direkte på medlemmernes behov – som arbejdsgivere, som er­hvervsvirk­som­he­der og som internationale aktører – fra sejlskib­særa­ens ophør til nutidens høj­tek­no­lo­gi­ske skibsfart.

Historie

Towards Zero - Danske Rederiers strategi

Danske Rederier er talerør for Danmarks største eksporterhverv og kernen i den maritime klynge, Det Blå Danmark.

Strategi

EU-Repræsentation

Danske Rederier har siden 1989 været repræsenteret i Bruxelles med eget kontor. EU-Re­præ­sen­ta­tio­nen varetager opgaver, der kræver en løbende dialog med EU-in­sti­tu­tio­ner­ne og nøg­le­in­ter­es­sen­ter, for at sikre en bedre forståelse for Danmarks rederierhverv.

EU-Repræsentation

Vedtægter m.v.

Her finder du Danske Rederiers og Danske Rederier Arbejdsgivers gældende vedtægter med tilhørende protokoller samt for­ret­nings­or­den for bestyrelsen.

Vedtægter m.v.

Årsskrifter

Årsskrifterne er Danske Rederiers gennemgang af året, der gik, og statistikker og illustrationer, som giver et overblik over udviklingen år for år.

Årsskrifter

Medlemsguides

Se her, hvad vi kan bistå med. Danske Rederier er din guide til ekspertise inden for alt, der vedrører skibsfart. Fra presserende kriser til langvarige udfordringer, vi er her for at hjælpe dig igennem det hele.

Medlemsguides

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier