Danske Rederier

Danske Rederier

Danske Rederier repræsenterer dansk skibsfart - en massiv bidrager til økonomi og beskæftigelse i Danmark.

Danske Rederier varetager erhvervets interesser som bran­che­or­ga­ni­sa­tion og fungerer som ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion for medlemmerne, som tæller over 90 rederier og offshore-virksomheder.

Af medlemmerne har halvdelen skibe under dansk flag, mens den anden halvdel, de associerede med­lem­s­re­de­ri­er, driver deres aktiviteter fra Danmark uden at have skibe under dansk flag. 

Danske Rederier spiller i dag en aktiv rolle i forhold til myndigheder og be­slut­nings­ta­ge­re både i Danmark og internationalt. Organisationen er med i alle relevante sammenhænge og har også eget kontor i Bruxelles.

Danske Rederier er medlem af de internationale re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner ICS og ECSA. Herhjemme arbejder vi tæt sammen med andre bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner som DI, DE, Green Power Denmark samt Landbrug & Fødevarer. Endvidere er Danske Rederier som ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion medlem af Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.  

 

Danske Rederier er en branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, som er Danmarks største enkeltstående eksporterhverv.

Danske Rederier blev stiftet i 1884 og har siden været samlingspunkt for det danske rederierhverv. 1. juli 2018 blev Danske Rederier fusioneret med Re­de­ri­for­e­nin­gen af 2010. De to organisationer har tidligere delt sekretariat, men er nu fuldt fusioneret.

Ud over egne medlemmer betjener Danske Rederiers sekretariat Fær­ge­re­de­ri­er­ne, som er bran­che­or­ga­ni­sa­tion for de danske færgerederier.