Arbejdsforhold

Opret en ”2 kvinder til søs” - ordning

En 2-kvinder til søs ordning handler grundlæggende om at kvinder som minimum under deres 1. sejltid sejler på skibe med mindst en (gerne flere hvis muligt) anden kvinde om bord. Nationalitet, alder og ar­bejds­funk­tion er i denne sammenhæng ganske underordnet. Når kvinder er til søs flere af gangen skabes der en bedre dynamik om bord og en sådan ordning kan ydermere bidrage til at mindske ensomhed blandt de kvindelige søfarende.