Arbejdsforhold
Uddannelse

Ef­ter­ud­dan­nel­se og kurser

Som en del af fast­hol­del­ses­ind­sat­sen er det væsentligt, at der udbydes og tilbydes ef­ter­ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der for rederiansatte søfarende.

Særligt kan e-learning eller distance-kurser være med til at sikre at flere får mulighed for at drage nytte af tilbuddene. De maritime skoler opfordres til at oprette flere kurser i en bredere vifte af emner, som kan udvikle/ styrke kompetencer for de søfarende. Ligeledes opfordres rederierne til at tilbyde ef­ter­ud­dan­nel­se til deres søfarende.

Kurser ved de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner kan tilgås nedenfor.