Arbejdsforhold

Procedure for behandling af klagesager

Rederiet bør have procedurer for behandling af klager fra ansatte. Klager over chikane og mobning kan som regel behandles med tydelige klage- og di­sci­pli­nær­pro­ce­du­rer.

Sådanne procedurer bør:
•    Sikre fortrolighed
•    Yde beskyttelse mod repressalier mod den person, der indberetter klagen
•    Give garantier for, at både den person, der indgiver klagen, og den formodede krænker ledsages af en kollega eller anden støtte efter eget valg.
•    Sikre, at parterne, som klagen omhandler, alle behandles med værdighed og retfærdighed.

Det er vigtigt, at de ansatte ved, at klager over chikane eller mobning eller oplysninger fra personalet i forbindelse med sådanne klager, behandles på en retfærdig, fortrolig og forstående måde. Ansatte kan være til­ba­ge­hol­den­de med at træde frem, hvis de føler, at de bliver behandlet uden forståelse eller konfronteres på en aggressiv måde af den person, som klagen vedrører.
 
Du kan læse mere om udvikling og implementering af klageprocedure på Seahealth & Welfare’s hjemmeside: Be a Buddy not a Bully