Arbejdsforhold

Mentorordning

Men­tor­ord­nin­gen for unge søfarende har til formål at kunne støtte unge søfarende under ud­dan­nel­ses­for­lø­bet i deres uddannelses- og karrierevalg, samt fastholde de unge i branchen. 

Hver enkel kvindelig studerende vil under uddannelse blive tilbudt at få tildelt en mentor, som kan være med til at støtte dem i mødet med den maritime verden til søs, både i forhold til karrierelæring, ar­bejds­mar­keds­ro­bust­hed og evnen til at navigere i branchen.

Læs mere om men­tor­ord­nin­gen her.