Arbejdsforhold

Helpline

I tilfælde af søfarende udsættes for eller er vidnende til krænkende adfærd til søs, kan man henvende sig til SEAHEALTH & WELFAREs helpline, som tilbyder en fortrolig og uvildig støtte og vejledning i sager om chikane og mobning til søs. Mere information findes på https://shw.dk/helpline-for-sfarende