Arbejdsforhold

Karrierevej

Ved at gøre de mange jobmuligheder og karrierespor inden for den maritime sektor synlige, skabes der grobund for udvikling og inspiration for både kvinder og mænd.

Derfor har Danske Rederier i samarbejde med World Careers udarbejdet stories & prezi’er, som man kan benytte sig af i sit kom­mu­ni­ka­tions­ma­te­ri­a­le og drage inspiration til egne tiltag ift. synliggørelse af karrieveje på skoler og i rederierne.

Se mere på World Careers.