Seneste nyt
Miljø
International skibsfart

EU bør prioritere globale regler for maritim transport af pla­stik­gra­nu­lat frem for regionale særregler

Europa-Parlamentet har vedtaget, at man ønsker strammere europæiske regler for tab af pla­stik­gra­nu­lat. Danske Rederier anbefaler, at man fra europæisk hold fokuserer på at sikre strammere globale regler vedrørende maritim transport af pla­stik­gra­nu­lat i stedet for at indføre regionale særregler i EU.

Et stort flertal i Europa-Parlamentet har stemt for et forslag om at begrænse forurening med pla­stik­gra­nu­lat igennem hele for­sy­nings­kæ­den, herunder også ved transport med skib. I Danske Rederier støtter man selvsagt intentionen om at begrænse forurening med pla­stik­gra­nu­lat. Men det er vigtigt, at der bliver lavet globale regler på området, der gælder uanset, hvor man sejler. Pla­stik­foru­re­ning i vores have spreder sig i sagens natur helt uanfægtet af grænser mellem lande og regioner. 

Danske Rederier anbefaler klare internationale rammer for søfarten og påskynder, at EU’s medlemslande i højere grad bakker op om det igangværende arbejde i IMO med at sikre globale retningslinjer for transport af pla­stik­gra­nu­lat til søs: Vigtigt skridt mod sikrere transport af pla­stik­gra­nu­lat (danishshipping.dk) 

”Pla­stik­foru­re­ning er et alvorligt problem. Og vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at pla­stik­gra­nu­lat ikke ender i havet. Det siger sig selv. Men da pla­stik­gra­nu­lat transporteres mange steder i verden, bør målet være, at vi får globale retningslinjer, der gælder uanset, hvor man sejler,” siger Nina Porst, direktør for Klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier. 

Det bedste vil klart være, hvis alle gode kræfter, som arbejder for at stoppe forurening af vores have med plastikgranulat, arbejder sammen om at sikre de bedst mulige globale regler i IMO
Nina Porst, direktør for Klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier

I FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion, IMO, arbejder man allerede på strammere regler på dette område. Indtil videre har man vedtaget vejledende retningslinjer for, hvordan man skal håndtere pla­stik­gra­nu­lat ombord. I Danske Rederier er håbet, at ret­nings­linjer­ne bliver gjort obligatoriske at følge. 

”Det er min klare forventning, at vi inden for en overskuelig fremtid vil se obligatoriske globale retningslinjer for transport af pla­stik­gra­nu­lat til søs blive vedtaget i IMO. Derfor vil det også være kon­trapro­duk­tivt, hvis EU og andre regionale aktører i mellemtiden begynder at vedtage egne regler på området. Det bedste vil klart være, hvis alle gode kræfter, som arbejder for at stoppe forurening af vores have med pla­stik­gra­nu­lat, arbejder sammen om at sikre de bedst mulige globale regler i IMO,” siger Nina Porst. 

Fakta:

Europa-Parlamentet har tirsdag den 23. april 2024 taget beslutning om deres holdning, men endelig forhandling og vedtagelse bliver efter september, når et nyt Europa-Parlament er blevet valgt. Herefter følger evt. tri­lo­gi­for­hand­lin­ger med Rådet og Europa-Kommissionen. 

Læs nyheden på Europa-Parlamentets hjemmeside her og find den vedtagne tekst her