International skibsfart
Globale forhold

Skibsfarten kort fortalt

Danmark er en af verdens førende skibs­fart­s­na­tio­ner. Danske rederier sejler vækst, velstand og velfærd til verdens ende og hjem igen. Dermed sikrer de, at der er overskud på den danske be­ta­lings­ba­lan­ce.

Danske rederier skaber værdi
Skibsfarten er rygraden i glo­ba­li­se­rin­gen og fremmer vækst og udvikling over hele kloden. Rederibranchen er motoren i ‘Det Blå Danmark’, der skaber knap 100.000 jobs over hele Danmark.

Danske rederier tager ansvar
Danmark er kendetegnet ved kva­li­tets­skibs­fart, der bygger på ansvarlighed, høje standarder og ordentlige arbejdsvilkår – uanset nationalitet. Vi stræber efter løbende at reducere vores aftryk på klima og miljø og på at sikre global regulering, der gavner miljøet. Og i samarbejde med organisationer og regeringer, sætter vi ind for at bekæmpe korruption, snyd og pirateri.

Danske rederier er globale
Dansk skibsfart har hele verden som både arbejdsplads og markedsplads. Mere end 2/3 af rederiernes aktiviteter finder sted uden for Europa. For at opnå succes, skal danske rederier være både dygtigere og mere effektive end deres internationale konkurrenter. Fri og lige adgang til globale markeder samt stabile og kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge rammevilkår er afgørende for rederiernes succes.