Seneste nyt

Vækstplan skal gøre dansk skibsfart endnu stærkere

Nyt vækstteam skal skabe det bedst mulige grundlag for de danske rederier og maritime virksomheder samt styrke væksten i erhvervet. Rettidig omhu, mener man i Danske Rederier, som står på spring for at bidrage med gode ideer.

Danmark er en af verdens største sø­fart­s­na­tio­ner, og skibsfarten er en vigtig dansk styrkeposition.  

Men i en verden med geopolitiske spændinger og øget protektionisme kan denne position kan ikke tages for givet. Derfor har regeringen med er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov i spidsen nedsat et vækstteam, der skal se på den maritime sektors rammevilkår og potentialer, der kan styrke væksten i erhvervet. 

”Det er fantastisk glædeligt og helt rigtigt set, at regeringen nedsætter et vækstteam, der skal tage dansk skibsfart til nye højder. Vi skal hele tiden se på, hvor vi kan blive bedre og sikre, at vi har rammevilkår, så danske rederier er kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på ver­dens­mar­ke­det, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Vi kan ikke tillade os at hvile på laurbærrene. Danmark skal være med helt i front med grøn skibsfart og maritim teknologi
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Dansk skibsfart er uden sammenligning Danmarks største eksporterhverv, og erhvervet er kendetegnet ved høj kvalitet og årtier af nedarvet maritim know-how. Men, det er vigtigt med et strategisk fokus på de muligheder, der kan gribes, og de udfordringer, der truer i horisonten.  

Danske Rederier anbefaler, at det nye vækstteam bør have et bredt fokus, der dækker hele Det Blå Danmark. Helt konkret bør man fokusere på de vækst­mu­lig­he­der, den grønne omstilling giver, samt hvordan vi sikrer de rette kompetencer til vands og til land. 

“Vi kan ikke tillade os at hvile på laurbærrene. Danmark skal være med helt i front med grøn skibsfart og maritim teknologi. Vi skal sikre vækst i Det Blå Danmark, og vi skal sikre ambitiøs international regulering, så vi ikke bliver sejlet agterud af stærke og hurtigt voksende skibsfartshubs som Kina, Singapore og Dubai. Fra Dansk Rederiers side glæder vi os meget til at gå konstruktivt ind i processen og bidrage med gode ideer,” siger Anne H. Steffensen. 

Fakta:

Danmark er blandt verdens 10 største sø­fart­s­na­tio­ner og maritime industrilande, og den maritime klynge er samlet set en global dansk styrkeposition. 

Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv. I 2023 løb eksporten op i 343 milliarder kroner, hvilket svarer til 18 % af den samlede danske eksport 

Det Blå Danmark beskæftiger ca. 100.000 personer og kigger vi på søfolk, bor 2/3 del i land- og yderområderne 

Skiftende regeringer har gennemført indtil videre tre vækstplaner for Det Blå Danmark, som har haft fokus på at minimere væksthæmmende danske særregler og igangsætte fremadrettede indsatser, som har rustet erhvervet til at gribe nye for­ret­nings­mu­lig­he­der.  

Indsatserne har dækket nye uddannelser, sanering af tekniske særregler for dansk flag, tilpasning af skatteregler til nye for­ret­nings­om­rå­der (bl.a. havvind), arbejde for ambitiøse europæiske og globale klimaregler mv.