Seneste nyt
International skibsfart

Stærk opbakning til maritimt dialogmøde i Washington

Danske Rederier er i disse dage repræsenteret i Washington som del af en International Chamber of Shipping-delegation. I programmet er bl.a. et dialogmøde med myndigheder fra en gruppe store ship­ping­na­tio­ner, som deler værdier og ønsket om åben og uhindret adgang til de internationale sø­fart­s­mar­ke­der.

Som en del af besøget afholdes der onsdag det såkaldte US/CSG dialogmøde, som er et møde mellem de amerikanske myndigheder og medlemmerne af forummet Consultative Shipping Group (CSG), der tæller 18 betydende skibs­fart­na­tio­ner, herunder Danmark som har formandskabet. 

”Vi er glade for igen i år at kunne arrangere US/CSG-dialogforum i Washington. Det er vigtigt at bevare og yderligere styrke dialogen på myn­dig­heds­om­rå­det med vores amerikanske partnere. Især i disse år, hvor udfordringerne for international skibsfart er mange. Vi er glade for, at opbakningen til dette dialogforum fortsat er stærk – og ser frem til nogle udbytterige møder de kommende dage,” siger Andreas Nordset, direktør i Sø­fart­s­sty­rel­sen. 

Mødet, der afvikles hvert andet år, er en god platform for drøftelser om aktuelle udfordringer for den internationale maritime industri. 

Det er vigtigt at bevare og yderligere styrke dialogen på myndighedsområdet med vores amerikanske partnere
Andreas Nordset, direktør i Søfartsstyrelsen

Over de næste 3 dage skal der bygges videre på den gode dialog med en lang række internationale sø­fart­sad­mi­ni­stra­tio­ner – og ikke mindst de amerikanske myndigheder. Emner som de­k­ar­bo­ni­se­ring af skibsfarten, sanktioner, situationen i det Røde Hav – og mange andre vigtige emner, vil være på dagsordenen.  

Der forventes stærkt fremmøde fra amerikansk side, hvor højtstående repræsentanter fra bl.a. US Maritime Administration, US Coast Guard og US State Department ventes at give deres besyv med i den maritime dialog med den internationale industri.  

”US/CSG-mødet giver os en god mulighed for at drøfte nogle af de udfordringer, som dansk skibsfart oplever på det amerikanske marked, eksempelvis pro­tek­tio­ni­sti­ske lovforslag eller amerikanske sanktioner, som påvirker dansk søfart på internationale markeder. Dialogen giver os samtidig også en uvurderlig indsigt i forholdene på vores næststørste marked – og ikke mindst indblik i, hvordan man i USA forholder sig til de internationale udviklinger” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier  

Fakta:

Consultative Shipping Group (CSG) består af 18 lande, der tilslutter sig de samme værdier og principper om åben og uhindret adgang til de internationale sø­fart­s­mar­ke­der. Danmark varetager formandskab og se­kre­ta­ri­ats­funk­tion i CSG.

Læs mere på Sø­fart­s­sty­rel­sens hjemmeside her