Seneste nyt
Uddannelse

Nyt maritimt op­le­vel­ses­u­ni­vers skal trække de unge ind i ship­ping­bran­chen

Med en bevilling på 4 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er de sidste brikker faldet på plads for et nyt maritimt lærings- og op­le­vel­ses­u­ni­vers hos Danske Rederier. Her kan unge ved at arbejde med et virtuelt skib få appetit på en maritim karriere.

Det maritime op­le­vel­ses­u­ni­vers bliver en samlet pakke med un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. I det nye univers får eleverne mulighed for at gå ombord i det virtuelle skib. Her kan de i skibets forskellige sektioner lære mere om og løse opgaver med relevans for de maritime erhverv indenfor naturfag, samfundsfag, historie og engelsk. Det kunne være emner som meteorologi, international handel eller regnemodeller indenfor grøn omstilling.

A.P. Møller Fonden støtter Danske Rederiers nye maritime op­le­vel­ses­u­ni­vers for at øge de maritime uddannelsers synlighed over for unge og give flere lyst til at vælge en maritim levevej.

Projektet er en del af Danske Rederiers re­k­rut­te­rings­kampag­ne for Det Blå Danmark kaldet World Careers.

”Alt for få unge kender til de maritime ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der. Vi har en vision om, at det maritime lærings- og op­le­vel­ses­u­ni­vers kan være med til at øge kend­skabs­gra­den til ship­ping­bran­chen. Når de unge skal træffe den vigtige beslutning om fremtiden, så skal denne indsats gerne bidrage til, at de har vores branche i tankerne,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier. 

Når de unge skal træffe den vigtige beslutning om fremtiden, så skal denne indsats gerne bidrage til, at de har vores branche i tankerne.
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

En maritim karriere er en spændende og alsidig karriere, som kalder på mange forskellige kompetencer hos de unge.

”Et skib indeholder mange aspekter af faglig karakter, som kan udforskes, analyseres og udvikles. Lige fra broen, hvor skibsførere skal kende de geografiske elementer som strøm- vind- og vejrforhold til det sam­funds­fag­li­ge og internationale handelsaspekt med økonomi og forsyning. På land skal der sælges, købes og handles samt sikres, at alle led i for­sy­nings­kæ­den kører. Den grønne omstilling med Power-to-X brændstoffer i fysik-kemi og matematiske regnemodeller, der får det hele til at gå op i en højere enhed,” siger Anne H. Steffensen.

Det maritime op­le­vel­ses­u­ni­vers vil være klar i begyndelsen af 2025.

Fakta:

Udover støtten fra A. P. Møller Fonden har Norden // Orient’s Fond og Den Danske Maritime Fond bidraget til projektet.