Seneste nyt
Arbejdsforhold

Nye tiltag skal forebygge mobning og chikane på danske skibe

Er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov har i dag offentliggjort en række tiltag, som Sø­fart­s­sty­rel­sen, Danske Rederier, Metal Maritime og Ma­skin­mester­for­e­nin­gen har været med til at udarbejde, for at komme mobning og chikane ombord på dansk-flagede skibe til livs.

Tiltagene er resultat af en proces, der blev sat i gang, efter en rapport sidste år viste alvorlige udfordringer med chikane og mobning ombord på dansk-flagede skibe.

”Som søfarende skal man ikke frygte chikane og mobning – hverken på baggrund af køn, etnicitet mv. Jeg vil gerne takke alle de søfarende, som er stået frem og fortalt om deres oplevelser. De oplevelser skal ingen have, når man går på arbejde. Derfor er det helt afgørende, at erhvervet får taget hånd om de problemer, der er kommet frem i lyset. De nye tiltag er et vigtigt skridt for at komme denne uacceptable adfærd til livs. Nu skal tiltagene ud at leve, og jeg er glad for at konstatere, at alle parter i erhvervet er klar til handling,” siger er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov.

Det er en udfordring, som vi kun kan løse i fællesskab i branchen. Det er vi klar til, og jeg ser derfor frem til at få de nye tiltag søsat, så de sammen med alle vores andre initiativer kan sikre, at vi kommer mobning og chikane til livs
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Tiltagene inkluderer blandt andet, at erhvervets parter vil målrette uddannelse af skibsledelsen samt sikre bedre kla­ge­mu­lig­he­der for ofrene. Domstolene skal have mulighed for ved dom i særligt grove tilfælde at kunne fratage en søfarende mulighed for at gøre tjeneste på danske skibe. Endvidere vil Søfartens Ar­bejds­mil­jøtje­ne­ste få flere muligheder for at forebygge og håndtere tilfælde af mobning og chikane.

”Undersøgelsen har givet erhvervet vigtig og konkret information om ar­bejds­for­hol­de­ne for de søfarende på dansk flaget skibe. Den viste desværre, at alt for mange har været udsat for chikane og mobning, mens de var på arbejde om bord. Det er derfor glædeligt, at erhvervets parter i tæt samarbejde er kommet frem til en række konkrete tiltag, der skal bekæmpe mobning og chikane i den danske handelsflåde. Vi ser frem til, at de nye tiltag bliver implementeret, hvilket vi vil bakke 100 procent op omkring, og vi sætter stor pris på er­hvervs­mi­ni­ste­rens støtte,” siger Ole Philipsen, formand for CO-Søfart og Metal Maritime

”Alle skal kunne møde trygt på arbejde uden at frygte mobning eller nogen form for chikane. Derfor har vi i rederierne længe haft fokus på at ændre kulturen om bord på vores skibe og sikre, at der er plads til alle. Det er en udfordring, som vi kun kan løse i fællesskab i branchen. Det er vi klar til, og jeg ser derfor frem til at få de nye tiltag søsat, så de sammen med alle vores andre initiativer kan sikre, at vi kommer mobning og chikane til livs,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Læs pres­se­med­del­el­sen fra Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et her

Se listen med tiltag her