Seneste nyt
Uddannelse

Markant stigning i ansøgninger til maritime uddannelser

Tallet af ansøgere til de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner er steget med hele 22 procent i forhold til sidste år. En udvikling, som vækker begejstring hos Danske Rederier, der arbejder målrettet på at tiltrække unge til branchen.

An­søg­nings­fri­sten på landets videregående uddannelser er overskredet, og det tegner godt for de maritime uddannelser.

I alt har 1057 personer søgt om optagelse på en af Danmarks maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Det er 22 pct flere end sidste år, hvor antallet var på 867 ansøgninger. Det fremgår af Uddannelses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets opgørelse.

Det er svært ikke at juble over den markante fremgang
Anne Panknin Kristensen, uddannelseschef i Danske Rederier

"Vi er enormt glade for, at så mange har valgt at søge om optagelse på de maritime uddannelser i år. Det er svært ikke at juble over den markante fremgang.” siger Anne Panknin Kristensen, ud­dan­nel­ses­chef i Danske Rederier og fortsætter:

”Vi har brug for alle de studerende, vi kan få. Branchen skriger på arbejdskraft, så der er så godt som jobgaranti efterfølgende." siger Anne Panknin Kristensen, ud­dan­nel­ses­chef i Danske Rederier.

Også på Danske Rederiers egen uddannelse mærker man en stigende interesse fra de unge. Her forventer man igen i år, at shipping-trainee-uddannelsen, 'Danish Shipping Education', med al sandsynlighed vil slå rekord.

"Det er lidt tidligt at konkludere, hvad den øgede interesse skyldes, men vi arbejder målrettet på at øge synligheden og ikke mindst styrke rekrutteringen til branchen. Det sker blandt andet gennem kampagnen 'World Careers', som blandt andet har lanceret et nyt unge panel samt en ny kampagne for prak­tik­for­lø­bet ”Kom med Ombord”, som viser unge søfarendes liv helt tæt på.” siger Anne Panknin Kristensen og forsætter:

”Det mere end 10 år gamle læringsspil, Seven Seas, oplever også en fornyet interesse. Så der er rigtig mange ting i gang, og vi skal bare fortsætte det gode arbejde”.

Det endelige antal optagne studerende offentliggøres den 26. juli.

De nye tal dækker over søgningen til: Fredericia Ma­skin­mester­sko­le, MARTEC - Maritime and Polytechnic University College, Ma­skin­mester­sko­len København, Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) og Aarhus Ma­skin­mester­sko­le.