Seneste nyt

Kongen i spidsen for vigtigt maritimt er­hvervs­frem­stød i Polen

HM Kong Frederik X’s første udenlandsrejse som konge af Danmark er i fuld gang. Fredag er et vigtigt punkt på agendaen et besøg i havnebyen Szczecin, hvor der er fokus på det maritime område under overskriften ”Wind, Waves and Wires”.

HM Kong Frederik X’s første udenlandsbesøg som konge går til Polen i spidsen for en stærkt besat er­hvervs­de­le­ga­tion af ministre og danske virksomheder. Besøget har et særligt fokus på grøn omstilling. Der er således både ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, landbrug, biogas og havvind på dagsordenen.  

Polen er et stort marked på vej frem, så der er gode muligheder for danske virksomheder. Det gælder ikke mindst på det maritime område. Danske virksomheder kan levere de grønne løsninger, som i stigende grad efterspørges. Et erhvervsbesøg som dette kan være med til at slå dørene op på endnu videre gab for de danske virksomheder, der har ambitioner om at etablere sig på det polske marked. 

Polen er eksempelvis et fremstormende marked på offshore vind området. Her skal der således installeres 6 GW frem mod 2030 og hele 18 GW inden 2040. Danske virksomheder som Cadeler og Ørsted er allerede involveret i processen og bidrager således til sektorens udvikling og skabelsen af grønne jobs. 

”Polen er et meget interessant marked for os. Her står man foran store investeringer i offshore vind og den medfølgende maritime infrastruktur. Her kan vi byde ind med vores ekspertise indenfor havnebyggeri, udbygning af servicehavne, bund­for­stærk­ning til jack-up skibe, boulder clearance med mere. Vi kan levere de konkrete løsninger, som kan hjælpe med til at realisere de polske ambitioner om at få sat fart på den grønne omstilling,” siger Kristen Nedergaard Dreiøe, Senior Sales Manager i Høj Nordic Marine Contractor.  

Ved at være til stede under erhvervsbesøget får vi mulighed for at opnå førstehåndsindsigt i de specifikke udfordringer, muligheder og behov, som Polen står overfor
Peter Lytzen, CEO i ESVAGT

Rederiet ESVAGT er ligeledes med på besøget og følger den polske udbygning af offshore vind og udviklingen inden for vedvarende energi tæt.  

”Ved at være til stede under er­hvervs­be­sø­get får vi mulighed for at opnå første­hånd­s­ind­sigt i de specifikke udfordringer, muligheder og behov, som Polen står overfor, så vi kan tilpasse vores serviceydelser og løsninger til de lokale forhold og krav,” siger Peter Lytzen, CEO i ESVAGT. 

”Derudover er et centralt mål for os under er­hvervs­be­sø­get at styrke relationerne med henblik på fortsat rekruttering af kvalificeret personale til vores flåde. Ved at være til stede i Polen ønsker vi at etablere og opretholde tætte bånd med potentielle medarbejdere og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner,” siger Peter Lytzen. 

Tættere dansk-polsk samarbejde kan således være med til at skabe vækst og arbejdspladser i begge lande og bidrage positivt til den grønne omstilling. Der bliver brug for ”wind, waves and wires” og danske rederier og andre virksomheder står på spring for at levere grønne løsninger.