Seneste nyt
Sikkerhed
International skibsfart

Fregatten Iver Huitfeldt stævner ud for at beskytte skibsfarten i Det Røde Hav

Forsvarets fregat Iver Huitfeldt sejler i dag mod Suez, hvor den skal indgå i den amerikansk ledede internationale koalition, Operation Prosperity Guardian. Operationen skal forsvare den civile skibsfart mod Houthiernes angreb og sikre retten til fri sejlads gennem Det Røde Hav, Bab el-Mandab-strædet og Adenbugten.

Det forventes, at regeringens be­slut­nings­for­slag om dansk militært bidrag til styrkelse af den maritime sikkerhed i og omkring Det Røde Hav vedtages ved an­den­be­hand­lin­gen i Folketinget den 6. februar. Derefter vil Iver Huitfeldt kunne indtræde i Operation Prosperity Guardian.

”Houthiernes angreb mod international skibsfart og dermed sikkerhed i internationalt farvand er stærkt bekymrende og en alvorlig trussel mod den internationale verdensorden. Som en stor søfartsnation har Danmark en klar interesse i at bidrage til sikkerheden på havet. Derfor har regeringen besluttet at sende et militært bidrag ved fregatten Iver Huitfeldt til Det Røde Hav. En beslutning, der forventes at være bred opbakning til i Folketinget”, siger for­svars­mi­ni­ster Troels Lund Poulsen.

Tak til Folketinget for bred opbakning, men først og fremmest tak til alle dem, som forlader deres familie og pårørende for at stævne ud og passe på os. De yder en uvurderlig indsats for Danmark, og det er utroligt værdsat hos alle os i rederierne
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

For Danske Rederier er det vigtigste, at vores søfarende skal kunne sejle sikkert igennem Det Røde Hav uden at frygte angreb. De søfarendes familier skal kunne være sikre på, at de får deres kære trygt hjem igen. 

”Houthiernes brutale angreb er fuldstændig uacceptable, og jeg er derfor utrolig stolt af, at Danmark som en stor søfartsnation går forrest og bidrager, når de søfarende og retten til fri sejlads skal forsvares. Tak til Folketinget for bred opbakning, men først og fremmest tak til alle dem, som forlader deres familie og pårørende for at stævne ud og passe på os. De yder en uvurderlig indsats for Danmark, og det er utroligt værdsat hos alle os i rederierne,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Læs pres­se­med­del­el­se fra For­svars­mi­ni­ste­ri­et

Læs mere om situationen i Det Røde Hav og Danske Rederiers holdning