Seneste nyt
Uddannelse

For­svars­mi­ni­ster Troels Lund Poulsen på besøg på SIMAC

De maritime uddannelser leverer et meget værdifuldt bidrag til Det Blå Danmark, som skriger på nye dygtige medarbejdere. I dag bød SIMAC for­svars­mi­ni­ste­ren indenfor og viste rundt i de flotte nye omgivelser på Svendborg Havn.

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) er en af de førende danske maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Her uddannes maskinmestre, skibsførere og skibsofficerer. Dygtige medarbejdere og fremtidens maritime ledere, som skibsfarten og andre brancher i dén grad efterspørger.  

Mandag morgen havde Erling Bonnesen MF (V) arrangeret et møde på SIMAC sammen med for­svars­mi­ni­ster Troels Lund Poulsen og Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier. SIMAC’s direktør Jesper Bernhardt fremviste stolt SIMAC’s nye lokaler og fortalte om den maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion. 

”Det er en fornøjelse at vise vores nye lokaler og faciliteter frem for for­svars­mi­ni­ste­ren og de andre gæster. Det er vigtigt med gode og attraktive rammer og at vi hele tiden opgraderer med nyeste teknologi, når vi skal tiltrække flere unge og de dygtigste ansatte til SIMAC. Og det må man sige, at vi har her på havnen i Svendborg,” siger Jesper Bernhardt, direktør på SIMAC. 

Det har stor værdi for Danmark, at vi er en af verdens førende søfartsnationer. Det kræver selvsagt maritim know-how og dygtige medarbejdere i hele den maritime værdikæde
Troels Lund Poulsen, forsvarsminister og formand for Venstre

Svendborg er et maritimt kraftcenter. Og SIMAC yder et væsentlig bidrag hertil. 

”Det har stor værdi for Danmark, at vi er en af verdens førende sø­fart­s­na­tio­ner. Det kræver selvsagt maritim know-how og dygtige medarbejdere i hele den maritime værdikæde. Derfor har det været spændende i dag at besøge SIMAC og få en bedre ide om, hvordan fremtidens søfolk bliver uddannet,” siger Troels Lund Poulsen, for­svars­mi­ni­ster og formand for Venstre.

”Der er rift om ung­domsår­gan­ge­ne, og derfor har Danske Rederier udstedt en prak­tik­plads­ga­ran­ti for at tydeliggøre efterspørgslen. Kombineret med SIMAC’s flotte faciliteter og attraktive uddannelser tror vi på, at vi også fremover kan tiltrække unge mennesker til erhvervet.,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier. 

Der er 7.775 danske søfarende, og 2 ud af 3 af disse bor i en yder- eller landkommune.