Seneste nyt
Arktis
Miljø

Forbud mod Heavy Fuel Oil i Arktis træder i kraft

Den 1. juli 2024 træder et internationalt forbud mod brug af Heavy Fuel Oil (HFO) i Arktis i kraft. Danske Rederier støtter forbuddet, der med en over­gangs­ord­ning giver rederierne tid til tilpasning, mens Arktis samtidig beskyttes mod olieudslip.

Fra 1. juli 2024 er det ikke længere tilladt for skibe at sejle på Heavy Fuel Oil i Arktis.  

Forbuddet, som blev vedtaget af FN's sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion (IMO) i juni 2021, skal beskytte de sårbare arktiske farvande mod risikoen for olieudslip. 

Med det nye forbud bliver det ulovligt for skibe at medføre HFO som brændstof i deres tanke i Arktis. Forbuddet indeholder dog en over­gangs­ord­ning, der tillader skibe med beskyttede brændstoftanke at anvende HFO frem til 2029.  

Danske Rederier har fra starten støttet forbuddet og hylder initiativet. 

"Dette forbud er et stort skridt i retning af at beskytte Arktis. Ved at tillade skibe med beskyttede brændstoftanke at fortsætte med at bruge HFO frem til 2029, sikrer vi, at skibsfarten kan tilpasse sig de nye regler på en praktisk og ansvarlig måde, mens vi samtidig passer på det sårbare miljø i Arktis,” siger Nina Porst, direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed i Danske Rederier. 

Dette forbud er et stort skridt i retning af at beskytte Arktis
Nina Porst, direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed i Danske Rederier

Over­gangs­be­stem­mel­sen gælder for skibe, der er bygget efter 2010 og opfylder de internationale MARPOL-regler med beskyttede brændstoftanke. Disse skibe er designet med en ekstra be­skyt­tel­ses­bar­ri­e­re rundt om deres brændstoftanke, hvilket reducerer risikoen for olieudslip betydeligt i tilfælde af en ulykke.  

Der findes dog skibe bygget før 2010, der opfylder de samme designkrav. Dem har de danske myndigheder valgt at inkludere i over­gangs­be­stem­mel­sen, noget som Danske Rederier har arbejdet for og støtter op om. 

Fakta:

Heavy Fuel Oil er en tyk, tung brændstofolie, der anvendes i skibsfarten. Det er restproduktet efter destillation af råolie og har et højt svovlindhold. 

HFO er meget forurenende og kan forårsage alvorlige miljøskader ved udslip. Det er svært at nedbryde og kan skade marine økosystemer og dyreliv. 

IMO vedtog i juni 2021 et forbud mod brug af HFO i Arktis, der træder i kraft 1. juli 2024. Der er indført en over­gangs­ord­ning for visse skibe, der tillader brugen af HFO frem til 2029 under strenge sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.