Seneste nyt
Juridiske rammevilkår

Danske Rederier lancerer nyt ESG Shipping netværk

Danske Rederiers nye ESG-netværk adresserer behovet for samarbejde og vidensdeling omkring bæ­re­dyg­tig­heds­rap­por­te­ring inden for skibsin­du­stri­en. På det første møde i Netværket præsenterede A.P. Møller - Mærsk og Clipper erfaringer og indsigter fra deres arbejde med ESG-området.

ESG - Environmental, Social and Corporate Governance – viser virk­som­he­der­nes engagement i bæredygtig og ansvarlig virk­som­heds­fø­rel­se og er en mulighed for at demonstrere, at man lever op til kundernes forventninger.

"Hos Clipper er vi glade for at dele vores ESG-rap­por­te­rings­stra­te­gi og fremme en kultur af vidensdeling på tværs af skibsin­du­stri­en. Samarbejde og gen­nem­sig­tig­hed er afgørende for at håndtere bæ­re­dyg­tig­heds­ud­for­drin­ger inden for skibsfart. Vi er glade for at være en del af ESG-netværket og bidrage til fælles læring og fremskridt sammen med vores kolleger i branchen," siger Robert Murray, ESG Finanschef hos Clipper.

Som en del af EU’s regelsæt skal store virksomheder og børsnoterede virksomheder regelmæssigt offentliggøre rapporter om de sociale og miljømæssige risici, de står over for, og om hvordan deres aktiviteter påvirker mennesker og miljø.

At vise håndgribelige fremskridt inden for ESG er nødvendigt for at forblive relevante for vores kunder, som møder stigende forventninger fra forbrugerne på dette område
Frederik Rementorp, Senior ESG Manager hos A.P. Møller - Mærsk

Den 5. januar 2023 trådte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft. Direktivet fastsætter nye og forhøjede standarder for de oplysninger, virksomheder skal rapportere og offentliggøre om deres miljø- og sociale påvirkning. Gradvist vil CSRD blive udvidet til at omfatte flere virksomheder.

"Hos Mærsk er bæredygtighed kernen i vores for­ret­nings­mo­del, og vi har forpligtet os på gen­nem­sig­tig­hed omkring vores fremskridt. At vise håndgribelige fremskridt inden for ESG er nødvendigt for at forblive relevante for vores kunder, som møder stigende forventninger fra forbrugerne på dette område. Derfor er vores investeringer i ESG også investeringer i at fremtidssikre vores virksomhed. Vi er glade for sammen med kolleger fra branchen at engagere os i Danske Rederiers ESG Shipping netværk og dele vores erfaringer med hensyn til CSRD-reglerne, siger Frederik Rementorp, Senior ESG Manager hos A.P. Møller - Mærsk.

Om Danske Rederiers ESG Shipping Network:

Med kommende reguleringer som EU-Taxonomy og Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) står virksomheder over for usikkerhed i forhold til rap­por­te­rings­krav. Derfor sigter netværket mod at:

Facilitere samarbejde: Ved at tilbyde en platform for deling af best practice og sikre en sammenhængende fortolkning af reguleringer.

Forbedre læring: Gennem vi­dens­ud­veks­ling og adgang til ressourcer, fremme branchens bredde læring og overholdelse af rap­por­te­rings­krav.

Drive for­ret­nings­mæs­si­ge fordele: Herunder reducerede byrder, forbedret risikostyring og positiv samfundsmæssig indvirkning.

Gennem dette initiativ sigter Danish Shipping på at fremme samarbejde og vidensdeling i branchen som et led i bestræbelserne på at skabe en mere bæredygtig fremtid til gavn for alle involverede interessenter.

Frederik Rementorp, Aske Breining Nielsen og Robert Murray