Seneste nyt
Miljø

Danske Rederier anerkender forbud mod udledning af scrubbervand

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at forbyde udledning af scrubbervand i dansk farvand. Danske Rederier anerkender forbud og opfordrer til grundig håndhævelse.

Det skal ikke længere være tilladt for skibe, der sejler gennem dansk farvand, at udlede rensevandet fra de røg-rensningsanlæg, der renser skibenes udstødningsgas for svovl, de såkaldte scrubbere.  

Scrubberne blev udbredte efter strammere sovlregler blev indført i Nordsøen og Østersøen i 2015 og særligt efter globale svovlregler trådte i kraft i 2020. Rederierne kunne dengang vælge at leve op til de nye regler ved enten at rense røgen for svovl med en scrubber eller skifte til brændstof med lavere svovlindhold.  

”Jeg er glad for, at politikerne har valgt at lytte til vores ønske om at indføre en fornuftig indfasningstid, så de rederier, der har investeret mange penge i at leve op til reglerne og reducere deres udledning af svovl ved hjælp af en scrubber, får tid til at omstille sig på en ny virkelighed,” siger Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.  

Vi vil selvfølgelig leve op til de nye regler, og derfor er det også vigtigt for os, at der med forbuddet kommer en plan, der vil sikre en robust håndhævelse.
Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier

Forbuddet mod skibes udledning af scrubbervand vil gælde i det danske søterritorium, 12 sømil (ca. 22 km) ud fra kysten. Aftalen slår fast, at Danmark skal arbejde for et lignende forbud i Østersøen og Nordsøen gennem de regionale hav­kon­ven­tio­ner HELCOM og OSPAR med henblik på regulering i IMO-regi. 

”Vi vil selvfølgelig leve op til de nye regler, og derfor er det også vigtigt for os, at der med forbuddet kommer en plan, der vil sikre en robust håndhævelse. Hvis det ikke er tilfældet, kan det ende med at stille nogle danske rederier dårligere i forhold til deres udenlandske konkurrenter,” siger Nina Porst.” 

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2025 for skibe med scrubbere i åben operation, hvor vaskevandet ledes ud i havet.  For skibe med scrubbere i lukket operation træder forbuddet mod udledning af vand i kraft den 1. juli 2029.

Link til Mil­jø­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­med­del­el­se

Svovlregler

I 2015 indførte man i Nordsøen og Østersøen de såkaldte SECA-regler (Sulphur Emission Control Area)  som gjorde, at man kun måtte sejle på brændstof med 0.1 procent svovl, hvis ikke man havde en scrubber om bord. 

I 2020 indførte FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO globale regler om, at man kun måtte sejle på brændstof med 0.5 procent svovl, hvis ikke man havde en scrubber om bord.