Seneste nyt
International skibsfart

Anbefalinger om globale risici kalder på handling

Virk­som­heds­forum for globale risici har leveret gode og konkrete anbefalinger, som regering og Folketing bør handle på hurtigst muligt. Skibsfarten fremhæves endnu engang som en veletableret dansk styrkeposition og der er en række anbefalinger, som har direkte relevans for branchen. Danske Rederier bakker fuldtonet op om at føre disse initiativer ud i livet hurtigst muligt.

Virk­som­heds­forum for globale risici har med formand Niels Smedegaard i spidsen offentliggjort deres anbefalinger for, hvordan vi som samfund nedbringer danske virksomheders sårbarhed over for globale risici.

Forummet, som Er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov nedsatte på vegne af regeringen, har leveret en række gode, konkrete og meget brugbare anbefalinger på en lang række områder, som vil mindske danske virksomheders sårbarhed i en usikker og omskiftelig verden.

I Danske Rederier er man særligt glade for en række anbefalinger, der adresserer en række af skibsfartens største udfordringer.

Det drejer sig bl.a. om større fokus på at styrke den europæiske han­delspo­li­ti­ske indsats samt sikre robuste for­sy­nings­kæ­der gennem EU. Vi kan ikke gøre alting alene – EU skal fylde mere i verden.

Det er ligeledes klogt, når Forummet lægger op til et tættere dansk og europæisk samarbejde med det Globale Syd, hvor der er et stort, uudnyttet vækst­po­ten­ti­a­le, ikke mindst for skibsfarten.

Det er rigtig godt set, når det i rapporten fremhæves, at skibsfarten er en dansk styrkeposition, hvor der er behov for en handlingsplan for at forløse skibsfartens vækstpotentiale
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Derudover er der i rapporten fokus på at udnytte unikke danske vækst­mu­lig­he­der, herunder indenfor skibsfarten.

”Det er rigtig godt set, når det i rapporten fremhæves, at skibsfarten er en dansk styrkeposition, hvor der er behov for en handlingsplan for at forløse skibsfartens vækst­po­ten­ti­a­le. Regeringen har netop også i sit re­ge­rings­grund­lag fremhævet behovet for en vækstplan for Det Blå Danmark. Jeg håber meget, at regeringen hurtigst muligt påbegynder arbejdet med den konkrete udformning af en sådan vækstplan. Fra Danske Rederiers og branchens side bidrager vi hellere end gerne med gode ideer,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Rapporten fremhæver på fornuftig vis også behovet for lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande, mindre bureaukrati og færre byrder for erhvervslivet såvel som behovet for at sikre, at der produceres grøn energi nok, hurtigt nok.

”En af de største udfordringer for skibsfarten, både i Danmark og globalt, er at skaffe grønne brændstoffer nok til at realisere den meget ambitiøse målsætning om klimaneutral global skibsfart i 2050. Det formuleres meget præcist i rapporten. Det handler om at sikre ” Rigeligt med grøn energi hurtigt nok”,” siger Anne H. Steffensen

Læs mere om rapporten med anbefalinger fra Virk­som­heds­forum for globale risici her.