Seneste nyt
Klima
Miljø

Vil du bidrage til at navigere dansk skibsfart ind i en bæredygtig fremtid?

Vil du være med til at udvikle, drive og varetage kli­main­ter­es­ser­ne for dansk skibsfart? Vil du gøre din i indsats gældende, hvor teknologi møder politik, og hvor hver dag er en spændende rejse mod en mere klimavenlig dansk handelsflåde? Hvis ja, så kunne det være dig, vi søger.

Kom ombord hos os

Danske Rederier søger en teknisk klimakonsulent til at være med i kernen af den grønne omstilling af skibsfarten. Vi er på en mission for at skabe en klimaneutral flåde inden 2050. Vi er overbevist om, at vejen dertil vil være kendetegnet ved udfordrende navigation og svære pro­blem­stil­lin­ger, men vi ser også store og vigtige resultater i sigte. Det er her, du kommer ind i billedet.

Som en vigtig del af vores afdeling for Klima, Miljø og Sikkerhed, vil du have en afgørende rolle i at rådgive vores medlemmer om im­ple­men­te­rin­gen af nye klimakrav og sikre synlighed for Danske Rederiers synspunkter hos politikere og myndigheder. Din opgave er sammen med dine kollegaer at sikre, at vores strategi "Towards Zero" bliver en realitet ved at arbejde med EU- og IMO-regulering, analysere emissionsdata fra den danske flåde og opbygge nye alliancer for at sætte dagsordenen. En af dine mest centrale opgaver vil desuden være at rådgive vores medlemmer, når de har spørgsmål til regler og muligheder ift. den grønne omstilling. Derudover vil du skulle formidle komplekse spørgsmål på en enkel måde, både på dansk og engelsk, og skabe forståelse og opbakning.

Hvad kan du forvente:

 • At blive en værdifuld del af vores velfungerende team og arbejdsplads med et stærkt socialt fællesskab.
 • Spændende og udfordrende opgaver sammen med dygtige og engagerede kolleger.
 • Høj grad af individuelt ansvar og mulighed for at påvirke beslutninger.
 • Opgaveløsning i et tæt samarbejde både internt og eksternt.
 • Cirka 20 rejsedage om året.
 • Løn efter dine kva­li­fi­ka­tio­ner og erfaring.

Du skal ideelt set have:

 • En ingeniørmæssig baggrund og/eller teknisk indsigt i skibsfartens grønne udfordringer, herunder brændstoffer, værdikæder og teknologi.
 • Erfaring fra et rederi, ener­gi­pro­du­cent eller relevant myndighed.
 • Politisk snilde og taktisk flair.
 • Evne til at formidle komplekst stof klart og overbevisende.
 • Fremragende kom­mu­ni­ka­tions­fær­dig­he­der på dansk og engelsk.
 • Villighed til at jonglere med både tekniske og politiske spørgsmål og forståelse for, at begge dele er nøglen til succes.
 • Evne til at samarbejde på tværs af fagligheder og organisationer.
 • Et solidt netværk af interessenter og evnen til at pleje det.

 

Er du nysgerrig efter at høre mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Direktør for Klima, Miljø og Sikkerhed, Nina Porst, på telefon 42 20 18 48. Send din ansøgning, inklusive CV, med emnefeltet "Klimakonsulent KMS" til hr@danishshipping.dk senest den 24. oktober. Vi forventer at afholde samtaler i uge 43 med henblik på tiltrædelse snarest muligt. Vi ser frem til at høre fra dig.

Om Danske Rederier

Danske Rederier er en interesse- og ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion for danske rederier. Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv og kernen i Det Blå Danmark, som skaber mere end 100.000 danske arbejdspladser. Vi er et vigtigt erhverv lige fra hovedstad til yderkommuner, herunder også færgefarten, som er en integreret del af den danske infrastruktur. Dansk skibsfart står for kva­li­tets­skibs­fart, der kombinerer ansvarlighed over for sine omgivelser med stærk kon­kur­ren­ce­ev­ne. Danske rederier står for omkring 27 procent af den samlede danske eksport. Se mere på www.danishshipping.dk.