Seneste nyt
International skibsfart
Globale forhold

Styrkelse af Uden­rig­stje­ne­sten vækker glæde i Danske Rederier

Et stærkt dansk diplomati er afgørende for danske virksomheders muligheder for at navigere sikkert i en usikker og omskiftelig verden. Derfor vækker det stor glæde i Danske Rederier, at regeringen nu vil åbne nye ambassader og lægger op til et markant løft af Uden­rig­stje­ne­sten de kommende år.

Danske Rederiers adm. direktør Anne H. Steffensen har løbende argumenteret for behovet for at styrke den danske uden­rig­stje­ne­ste. Derfor tager hun også godt imod meddelelsen fra uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løkke Rasmussen om regeringens planlagte løft af Uden­rig­stje­ne­sten.  

Der skal åbnes nye ambassader i Malaysia, Moldova og Bosnien-Hercegovina og ambassaden i Tanzania, som ellers stod til lukning ved årets udgang, fastholdes. Særligt den nye ambassade i Malaysia, hvor der ligger en vigtig havn, og bevarelsen af ambassaden i Tanzania er vigtig for Danske Rederier. Samlet set lægger regeringen op til at løft på 12 % af Uden­rig­stje­ne­sten frem mod 2027.  

”Jeg er utrolig glad for, at regeringen nu vil styrke Uden­rig­stje­ne­sten markant. Den rigtige rådgivning på rette tid er guld værd for de danske virksomheder, der driver forretning overalt i verden. Skibsfart er et globalt erhverv, og det gør det bare lettere for danske rederier at drive virksomhed, når den danske diplomatiske til­ste­de­væ­rel­se styrkes,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier. 

Jeg er utrolig glad for, at regeringen nu vil styrke Udenrigstjenesten markant. Den rigtige rådgivning på rette tid er guld værd for de danske virksomheder, der driver forretning overalt i verden
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Ud over de allerede nævnte styrkelser af Uden­rig­stje­ne­sten, oprettes tre nye enheder i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, der bl.a. skal styrke samarbejdet med andre landes myndigheder om f.eks. grøn omstilling, levere geopolitisk analyse og rådgive danske virksomheder og arbejde med in­ve­ste­rings­scre­e­ning, sanktioner mv. Det stemmer fint overens med de indspark, Danske Rederier har givet til udarbejdelsen af Regeringens uden­rigs­po­li­ti­ske strategi, og derfor kvitterer Anne H. Steffensen også for denne del:  

”Verden bliver ikke mindre usikker og uforudsigelig at navigere i i disse år. Derfor sætter jeg også stor pris på, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et nu vil styrke den geopolitiske rådgivning af danske virksomheder. Det kan blandt andet være i forhold til de mange, ofte komplicerede, sanktioner, der er pålagt en række lande og som danske virksomheder skal forholde sig til,“ siger Anne H. Steffensen. 

“Ligeledes er der ingen tvivl om, at produktion af grønne brændstoffer, som skibsfarten vil komme til at efterspørge i stor stil, er noget af det, der vil komme til at fylde meget for danske rederier de kommende år. Her vil vi uden tvivl få brug for hjælp til at indgå partnerskaber rundt omkring i verden, så vi kan sikre adgangen til de grønne brændstoffer, der skal til for at gennemføre en ambitiøs grøn omstilling af skibsfarten,” siger Anne. H. Steffensen.