Seneste nyt

Skibsfart og Unionens tilstand 2023

Dansk skibsfart er klar, villig og i stand til at bidrage til EU's klimamål for 2050. Vi er forpligtet til at gøre global skibsfart klimaneutral inden 2050.

Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen holdt sin sidste tale om Unionens tilstand og fremhævede alt det, Kommissionen har gjort for at forbedre europæernes liv i løbet af de sidste fire år – fra at bekæmpe COVID-19 til at imødegå Ruslands krig i Ukraine og sætte EU's grønne pagt i centrum af europæisk regulering.

Modernisering og de­k­ar­bo­ni­se­ring kan gå hånd i hånd. Industrien har allerede investeret enorme beløb i den grønne omstilling. "Vi tiltrækker nu flere investeringer i grøn brint end USA og Kina tilsammen," sagde von der Leyen. Som et eksempel nævnte Kommissionens formand, at hun vil være i København torsdag denne uge sammen med den danske statsminister Mette Frederiksen for at blive gudmor til det nye feeder-containerskib, som er det første i verden, der kan sejle på grøn metanol. Skibet er det første af i alt 25 metanolskibe, som Maersk har købt, og det vil dermed markere begyndelsen på en grønnere og mere klimavenlig skibsfart i over­ens­stem­mel­se med de politiske mål, som Europa-Kommissionen har fremlagt for den grønne omstilling i Europa.

"EU's grønne pagt, med inklusionen af skibsfart i EU's kvo­te­han­dels­sy­stem og en ramme for at sikre produktion og anvendelse af alternative brændstoffer, har allerede været en gamechanger for sektoren. Det er vigtigt for skibsfartens kon­kur­ren­ce­ev­ne at sikre en retfærdig omstilling. Danske Rederier roser Kommissionen for at ville afholde dialoger om grøn omstilling – forventeligt også med skibs­fart­s­sek­to­ren – for at sikre en bæredygtig for­ret­nings­mo­del for de­k­ar­bo­ni­se­ring af skibsfart i Europa," siger se­kre­ta­ri­ats­chef for EU-re­præ­sen­ta­tio­nen for Danske Rederier, Bjarne Løf Henriksen.

Dansk skibsfart er klar, villig og i stand til at bidrage til EU's klimamål for 2050. Vi er forpligtet til at gøre global skibsfart klimaneutral inden 2050.
Sekretariatschef for EU-repræsentationen for Danske Rederier, Bjarne Løf Henriksen

Til­gæn­ge­lig­he­den af bæredygtige brændstoffer er en voksende bekymring. En stigende del af skibs­brænd­stof­fer­ne skal komme fra e-brændstoffer, der er fremstillet af vedvarende elektricitet. "Vores vindindustri er en europæisk succeshistorie, men den står i øjeblikket over for en særlig kombination af udfordringer," sagde von der Leyen. "Derfor vil vi fremlægge en europæisk vin­de­ner­gi­pak­ke - i tæt samarbejde med industrien og med­lem­s­sta­ter­ne," tilføjede hun og sagde, at dette ville inkludere fokus på hurtig godkendelse og forbedring af statsstøttede auk­tions­ord­nin­ger samt "færdigheder, adgang til finansiering og stabile for­sy­nings­kæ­der."

"En udvidelse af produktionen af vedvarende energi er afgørende for at producere grøn brint og e-brændstoffer gennem Power-to-X. Forhåbentlig vil den europæiske vind­kraftspak­ke genoplive optimisme i offshore vindindustrien, da dette er en nøg­le­in­gre­di­ens i at fremme den grønne omstilling. Desuden vil udvidelsen af offshore vind have en positiv effekt på økonomien og jobskabelsen. Skibsfart spiller en central rolle i installation, drift og service af havvind­møl­ler­ne," siger se­kre­ta­ri­ats­chef for EU-re­præ­sen­ta­tio­nen for Danske Rederier, Bjarne Løf Henriksen.