Seneste nyt

Mange gode takter i regeringens 2030-plan

Regeringen fastslår i sin 2030-plan, at den vil understøtte eksisterende og nye styr­kepo­si­tio­ner herunder søfarten. Samtidig vil regeringen fastholde og udbygge Danmarks styrkeposition som grønt foregangsland på det maritime område. Danske Rederier hilser planen velkommen og ser frem til samarbejdet.

Regeringen har i dag præsenteret sin 2030-plan for dansk økonomi. Set fra Danske Rederiers side er der rigtig mange gode takter i planen, som bl.a. har fokus på at udvikle danske økonomiske styr­kepo­si­tio­ner, herunder søfarten, grøn omstilling og fjernelse af benspænd for den globale handel.

Danske Rederiers adm. direktør Anne H. Steffensen tager godt imod 2030-planen.

”Danmark er nok et lille land, men en kæmpe søfartsnation. Og det glæder os derfor, at regeringen vil udvikle og styrke vores erhverv, så vi også fremover vil være en af verdens førende sø­fart­s­na­tio­ner. Vi ser meget frem til at bidrage til den kommende vækstplan for dansk skibsfart,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Danmark er nok et lille land, men en kæmpe søfartsnation. Og det glæder os derfor, at regeringen vil udvikle og styrke vores erhverv, så vi også fremover vil være en af verdens førende søfartsnationer. Vi ser meget frem til at bidrage til den kommende vækstplan for dansk skibsfart
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

I 2030-planen anerkender regeringen også dansk skibsfart rolle i den grønne omstilling af den globale skibsfart. I planen skriver regeringen, at Danmark - i lyset af IMO’s klimastrategi - skal fastholde og udbygge sin styrkeposition som grønt foregangsland på det maritime område.

”Vi har i dansk skibsfart for længst sat kursen mod kli­ma­neut­ra­li­tet, men hvis det virkelig skal batte, skal vi have resten af verden med. Heldigvis blev landene i FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO i sommer enige om, at skibsfarten skal være klimaneutral i eller omkring 2050, men det haster at få reguleringen på plads og vedtaget. Her spiller Danmark og danske rederier en helt central rolle,” siger Anne H. Steffensen. 

Regeringen vil også præsentere en ny glo­ba­li­se­rings­stra­te­gi, der skal understøtte en fortsat god kon­kur­ren­ce­ev­ne for danske virksomheder med henblik på at styrke dansk vækst ud fra et langsigtet perspektiv.

“Danmark er blevet rig af at handle med folk fra hele verden, men vi ser desværre i stigende grad et kludetæppe af protektionisme og andre benspænd, som vanskeliggør handlen. Vi skal fra dansk side bidrage til at finde nye pragmatiske balancer, hvor vi beskytter vores strategiske interesser og samtidig understøtter global handel mest muligt. Jeg er glad for at se, at regeringen også her er på bolden,” siger Anne H. Steffensen.