Seneste nyt

Godt og skidt i fi­nans­lo­v­s­ud­spil

Regeringens fi­nans­lo­v­s­ud­spil indeholder både penge til styrkelse af uden­rig­stje­ne­sten, grøn omstilling og lan­de­vejsprin­cip for færgerne. Dobbelttogter til skoleskibene kom desværre ikke med i fi­nans­lo­v­s­ud­spil­let, så nu håber Danske Rederier, at pengene kan findes i de kommende forhandlinger.

Fi­nans­lo­vs­for­sla­get ”Frem­tids­sik­ring af Danmark”, som regeringen præsenterede torsdag, indeholder mange positive ting set fra rederiernes side.

Danske Rederier er blandt andet meget tilfreds med, at regeringen nu afsætter yderligere 400 mio. kr. til grøn omstilling, og at uden­rig­stje­ne­sten efter mange år med besparelser nu prioriteres og tilføres markant flere midler.

”Rederierne er i fuld gang med den grønne omstilling, men vi mangler enorme mængder grøn strøm for at kunne producere fremtidens grønne brændstoffer, så det er godt at se, at regeringen holder sit fokus på den grønne omstilling,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

”Og da vi i skibsfarten bogstaveligt talt har verden som vores arbejdsplads, er det svært at overvurdere vigtigheden af at have dygtige ambassadører på plads, når uden­rigs­po­li­ti­ske skår skal klinkes, eller der er brug for hands- on rådgivning. Så jeg er også meget tilfreds med, at regeringen vil styrke uden­rig­stje­ne­sten. Vi har mere end nogensinde før brug for et stærkt dansk diplomati,” siger Anne H. Steffensen.

Det er godt at se, at regeringen holder sit fokus på den grønne omstilling.
Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier

Danske Rederier ser desuden meget positivt på, at regeringen vil indføre lan­de­vejsprin­cip­pet og øget kørselsfradrag til provinsen.

”Det er godt, at regeringen har øje for at gøre det endnu bedre at bo uden for de store byer. Det gør 2/3 af vores søfarende, og derfor er det af stor betydning for hele Det Blå Danmark, at vi ikke glemmer provinsen,” siger Anne H. Steffensen.

Desværre kom der ikke en fast bevilling til skoleskibenes dobbelttogter med i regeringens fi­nans­lo­v­s­ud­spil. Det ærgrer Danske Rederier, da skibsfarten som mange andre brancher mangler arbejdskraft:

”Rederierne står nærmest klar med kontrakter på kajkanten til de unge mennesker, der har været ude at sejle med skoleskibene. De har fået saltvand i blodet og lært det basale om livet til søs, og mange af dem har mod på mere. Derfor håber jeg selvfølgelig, at dob­belt­tog­ter­ne finder vej til for­hand­lings­bor­det, så vi kan sikre en strøm af unge mennesker til rederierne,” siger Anne H. Steffensen