Seneste nyt
Klima
Juridiske rammevilkår

Godt nyt for skibsfarten, at Europa-Parlamentet afviser brug af ”Carbon Correction Factor”

Parlamentet har lyttet til fornuft og har i en afstemning om CO2-regulering af tunge køretøjer besluttet at afvise en Carbon Correction Factor (CCF). CCF ville have øget anvendelsen af meget efterspurgte grønne brændstoffer inden for landtransport. En sektor, der kan og bør elektrificeres direkte eller drives af brænd­sels­cel­ler drevet af brint. Grønne brændstoffer bør prioriteres for sektorer, der er vanskelige at decarbonisere, såsom skibsfart.

Skibsfarten har brug for enorme mængder grønne brændstoffer for at nå sit mål om klimaneutral skibsfart i eller inden 2050.

Derfor udtrykker Danske Rederier tilfredshed med resultatet af gårsdagens afstemning i Europa-Parlamentet, hvor et flertal afviste CCF. Hvis en sådan faktor var blevet implementeret, ville det have accelereret anvendelsen af grønne brændstoffer inden for last­bi­lin­du­stri­en på landjorden. Og dermed have efterladt færre brændstoffer til sektorer, der er svære at decarbonisere, såsom skibsfart. At øge CO2-målene for tunge køretøjer og udelukke CCF er et stærkt signal til de kommende forhandlinger.

"Afvisningen af enhver idé om en carbon correction factor (CCF) er naturligvis gode nyheder for den grønne omstilling af europæisk skibsfart. For at opnå klimaneutral global skibsfart i 2050, som er aftalt af alle 175 nationer i IMO, er der brug for store mængder grønne brændstoffer. På grund af mangel på grønne brændstoffer bør disse prioriteres til sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte," siger Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed hos Danske Rederier.

Afvisningen af enhver idé om en carbon correction factor (CCF) er naturligvis gode nyheder for den grønne omstilling af europæisk skibsfart
Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier

Dog vækker den udvidede definition af klimaneutrale brændstoffer bekymring ved at inkludere lastbiler, der kører på syntetiske brændstoffer, og endda de mest ubæredygtige bio­brænd­stof­fer som palmeolie og soja.

"Jeg opfordrer EU's miljøministre og Kommissionen til at fastholde deres modstand og lukke dette smuthul i de kommende tri­log­for­hand­lin­ger og stå fast på definitionen af klimaneutrale brændstoffer," siger Nina Porst.

Tirsdag vedtog Parlamentet sin for­hand­lings­po­si­tion med 63 procent af medlemmerne for og 22 procent imod. For­hand­lin­ger­ne forventes at begynde næste uge og forventes afsluttet i begyndelsen af 2024.

Fakta:

Medlemmerne af Europa-Parlamentet ønsker stærke reduktionsmål for CO2-emissioner for mellemstore og tunge lastbiler og busser. Målene vil være 45% for perioden 2030-2034, 65% for 2035-2039 og 90% fra 2040.