Pressemeddelse

Vigtigt med bred politisk aftale om CCS i Danmark

Bred politisk aftale fjerner barrierer for investeringer i fangst, transport og lagring af CO2 (CCS) i Danmark. Det giver sikkerhed for virksomheder og investorer, at der nu ligger en køreplan frem imod 2030. CCS skal op i skala og ned i pris for at blive en god for­ret­nings­ca­se. Det er man nu kommet et vigtigt skridt nærmere.

Ny bred politiske aftale sender et stærkt signal om, at Danmark satser på CCS som klimateknologi. Med aftalen skabes klarhed om rammerne for etableringen af både transport af CO2 og udvikling af CO2-lagre.  

 “Vi har heldigvis virksomheder, som gerne vil investere, men lige nu er bremset af en række uklarheder og barrierer. Det er min opgave at minimere både risici og usikkerheder på vej mod 2030. Det er præcis det, vi gør, ved at styrke vilkårene for CCS i Danmark,”, siger klima-, energi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Lars Aagaard. 

 ”Det er meget glædeligt, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu vil skabe klare rammer og fjerne barrierer og minimere usikkerheden for de private virksomheder og investorer, der skal etablere den nødvendige infrastruktur til fangst og lagring samt investere i de skibe, der kan sejle med CO2, så fangst og lagring af CO2 kan blive et nyt dansk er­hverv­se­ven­tyr,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør for Danske Rederier 

 

Det er helt afgørende med klare rammer, hvis CCS skal op i skala og blive et attraktivt investeringsområde for aktører både på land og til søs.
Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier

Ambitionen er, at mindst 34 millioner tons CO2 skal lagres i den danske undergrund. Det forventes, at in­ve­ste­rin­ger­ne i fangst og lagring af CO2 vil reducere udslippet af CO2 med over 2 millioner tons årligt. 

 ”Denne aftale er markant og konkret klimahandling og et stærkt signal til investorerne om, at Danmark satser på CCS. Det er helt afgørende med klare rammer, hvis CCS skal op i skala og blive et attraktivt in­ve­ste­rings­om­rå­de for aktører både på land og til søs,” siger Jacob K. Clasen. 

 ”Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men det er afgørende, at regeringen fremadrettet arbejder konkret videre – bl.a. omkring aftaler med vores nabolande om transport af CO2 – for at realisere potentialet for Danmark som CO2-hub i Europa,” siger Jacob K. Clasen. 

Når produktionen af PtX-brændtoffer er skaleret op, vil meget af den biogene CO2 skulle bruges til produktion af grønne brændstoffer i stedet for at blive lagret i jorden. Danske Rederier regner med at skibsfarten som aftager vil kunne drage fordel af en mere moden værdikæde for CO2-fangst/anvendelse, når den tid kommer. 

Læs mere her: 

Klimahandling: Mindst 34 millioner tons CO2 skal ned i undergrunden (kefm.dk)