Pressemeddelse

Skibsfarten skal være grøn, men også sikker

Danske Rederier har de sidste par uger arbejdet for at få retningslinjer på plads for de nye, grønne brændstoffer på det netop afholdte møde i FN’s Internationale sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion, IMO. Processen er lang, men arbejdet skrider fremad.

Når skibene i nær fremtid i stigende grad skal sejle på nye grønne brændstoffer, er det vigtigt, at der er klare regler for håndteringen af dem.  

Forskellige typer brændstoffer kommer nemlig med forskellige udfordringer og risici, når de tages i brug på skibene. Hvad kræver det af indretning af skibe, tanke osv. for, at man sikkert kan tage de grønne brændstoffer i anvendelse ombord? 

Derfor har Danske Rederier bistået danske myndigheder, incl. Sø­fart­s­sty­rel­sen, med faglig rådgivning under en række møder i London i IMO’s Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers. 

Her arbejder man bl.a. med at fastlægge internationale retningslinjer for brugen af de nye grønne brændstoffer, som er essentielle for at gøre målet om klimaneutral skibsfart i 2050 til en realitet.  

Derfor er der brug for internationale retningslinjer for brugen af disse brændstoffer, så skibsfarten fremover ikke blot bliver grøn, men også fortsat er sikker.
Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier

”Den grønne omstilling af skibsfarten kræver enorme mængder grønne brændstoffer. Brændstoffer, som i mange tilfælde endnu ikke er til rådighed i den skala, som vi har brug for, men skibene skal også gøres klar til at bruge disse brændstoffer, da de skal håndteres på nye måder om bord. Derfor er der brug for internationale retningslinjer for brugen af disse brændstoffer, så skibsfarten fremover ikke blot bliver grøn, men også fortsat er sikker. Det er en vigtig prioritet for Danske Rederier at bidrage aktivt til denne proces,” siger Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier. 

”Den grønne omstilling på verdenshavene kræver både store og ambitiøse politiske beslutninger såvel som - ny avanceret teknisk regulering og retningslinjer, før arbejdet henimod klimaneutral skibsfart kan gennemføres i det daglige arbejde i den maritime sektor både på til søs og til lands. Danske Rederier er engageret på alle niveauer af processen,” siger Nina Porst.  

På møderne i IMO’s Sub-Committee er man nået langt med at fastlægge retningslinjer for brugen af brint, ligesom man har begyndt arbejdet med at udforme retningslinjer i forhold til brugen af ammoniak. Det er ”work in progress”, men der gøres gode fremskridt.