Pressemeddelse
Klima
International skibsfart

Danske Rederier: EU skal investere i grønne brændstoffer

Denne uge deltager Torben Carlsen, ad­mi­ni­stre­ren­de direktør for DFDS og formand for Danske Rederier, i European Shipping Summit 2023 for at præsentere Danske Rederiers prioriteter for be­slut­nings­ta­ge­re i EU’s institutioner. Ambitiøs regulering og investeringer i den grønne omstilling af skibsfarten er øverst på listen.

Med to dages tekniske workshops og drøftelser med interessenter vil den europæiske skibsindustri samle relevante regulatorer, politikere og ledere fra skibsfarten til EU Shipping Summit 2023.

Topledelsen fra Danske Rederier vil sammen med et stærkt hold af specialister fra organisationen være i Bruxelles for at sikre, at Danske Rederiers prioriteter bliver hørt.

"Skibsin­du­stri­en står ved en afgørende skillevej. Fra dansk side har vi sat alle sejl for at nå vores mål om klimaneutral skibsfart inden 2050. Men skibsfarten kan ikke gøre dette alene. Vi har brug for, at alle trækker i samme retning, og vi skal investere i en grønnere fremtid. Det er min hovedbesked til alle deltagerne på EU Shipping Summit," sagde Torben Carlsen, ad­mi­ni­stre­ren­de direktør for DFDS og formand for Danske Rederier.

Vi har brug for, at alle trækker i samme retning, og vi skal investere i en grønnere fremtid.
Torben Carlsen, administrerende direktør for DFDS og formand for Danske Rederier.

Det to-dages arrangement inkluderer spændende bran­che­ses­sio­ner, net­værks­mu­lig­he­der og dialoger på højt niveau omkring nøgletemaer som miljø, mennesker og industri.

Onsdag vil Torben Carlsen deltage i en high-level debat med Beatriz Yordi, direktør for DG CLIMA, Karima Delli, formand for Trans­port­ud­val­get, Europa-Parlamentet, og William Todts, ad­mi­ni­stre­ren­de direktør for Transport & Environment.

Panelet vil blandt andet drøfte EU's klimapakke "Fit for 55" og hvordan man omsætter visionen til virkelighed.

"Det er nødvendigt, at de politiske myndigheder overvejer in­ve­ste­rings­be­ho­ve­ne og udfordringerne i skibsfarten. Fit for 55 stimulerer både udbud og efterspørgsel, men det er afgørende at få prisen på grønne brændstoffer ned," sagde Torben Carlsen.

 "Den grønne omstilling af skibsfarten vil kræve samarbejde og massive investeringer både til søs og på land. Det bliver udfordrende, men selvfølgelig kan skibsfart blive grøn," sagde Torben Carlsen.

Se det fulde program her:

European Shipping Summit 2023