Pressemeddelse
Danske Rederier

Arbejdsretten frikender Danske Rederier for overenskomst­brud

Danske Rederier er meget tilfreds med, at Arbejdsretten frifinder Danske Rederier og afviser Lederne Søfarts påstande. Danske Rederier slipper dermed for at betale den krævede bod.

Thi kendes for ret: 

Danske Rederier Arbejdsgiver frifindes for Lederne Søfarts påstande 1 og 2. og Lederne Søfarts påstand 3 afvises. 

Sådan lød dommen fra Arbejdsretten i den retssag, Lederne Søfart havde anlagt mod Danske Rederier for overenskomst­brud.  

Det vækker tilfredshed hos Danske Rederier. 

”Vi er glade for, at Arbejdsretten er enige i, at der ikke har været tale om overenskomst­brud, og at Lederne Søfart ikke har haft ret i deres til tider ret kulørte påstande,” siger Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier. 

Vi er glade for, at Arbejdsretten er enige i, at der ikke har været tale om overenskomstbrud, og at Lederne Søfart ikke har haft ret i deres til tider ret kulørte påstande
Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier

Lederne Søfart anlagde sagen mod Danske Rederier ved Arbejdsretten i marts 2023, da de mente, at det var brud på overenskomsten, da Danske Rederier lagde sine to ar­bejds­gi­ver­for­e­nin­ger sammen. Det er den sag, der nu er afsluttet med dagens dom fra arbejdsretten. Danske Rederier fik desuden medhold i opfattelsen af, at foreningen er frigjort af overenskomsten med Lederne Søfart efter fusionen. 

”Hele forløbet bekræfter os i, at vi har valgt de rette overenskomst­par­ter, og vi ser frem til at fortsætte vores tætte samarbejde med Metal Maritime,” siger Anne W. Trolle.  

I sagsom­kost­nin­ger skal Lederne Søfart inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale 5.000 kr. til Arbejdsretten.  

Læs hele dommen her