Årsskrift 2024

Her kan du læse om året, der gik, i dansk skibsfart.

Dansk skibsfart i front med den grønne omstilling

2023 blev året, hvor skibsfarten for alvor stemplede ind i den grønne omstilling.

I FN’s Sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO landede man i juni 2023 en historisk aftale om en ny klimastrategi. 175 medlemslande blev enige om, at den globale skibsfart skal være klimaneutral i 2050.

Danmark var blandt de lande, der gik forrest for at få så ambitiøs en aftale som muligt på plads. Det lykkedes. Det kan vi godt være stolte af.

Danske rederier går også forrest på vejen mod en grønnere fremtid for vores industri. Det viser et kig i ordrebøgerne tydeligt. Mere end 80 % af den bestilte tonnage er skibe, som kan sejle på grønne brændstoffer.

Sidste år blev Laura Mærsk, verdens første containerskib der kan sejle på e-metanol, taget i brug, og ESVAGT har verdens første skib til servicering af havvindmøller, der kan sejle på grønne brændstoffer, på vej.

Det er blot et par eksempler. Alt fra store containerskibe og færger til mandskabsbåde og alt indimellem, der kan sejle på grønne brændstoffer, er på vej til de danske rederier. Der bliver taget store skridt i den rigtige retning.

Vores kæmpestore udfordring er, at produktionen af nye brændstoffer skal op i en hel anden skala, hvis skibsfarten skal blive klimaneutral omkring 2050. Det kræver investeringer i hele værdikæden og tæt samarbejde mellem regeringer, myndigheder, ener­gi­pro­du­cen­ter og virksomheder.

Danmark er en stor og stolt søfartsnation. Det kræver dygtige og innovative virksomheder, dygtige ansatte både til søs og i land og gode, stabile rammevilkår. En del af grundlaget for dansk skibsfarts succes igennem generationer har netop været bred politisk opbakning og fornuftige rammevilkår. Det skal vi sammen værne om og sikre for fremtiden.
Torben Carlsen, CEO i DFDS og formand for Danske Rederier

En omskiftelig og desværre også konfliktfyldt verden

Vi lever i en omskiftelig og desværre også konfliktfyldt verden. Det så vi meget tydeligt, da den internationale civile skibstrafik mod slutningen af 2023 kom under angreb med missiler og droner og deciderede kapringsforsøg i Det Røde Hav.

Farlige og urimelige angreb på vores søfarende, fredelige skibe og vigtige for­sy­nings­kæ­der. Først og fremmest en fuldstændig uacceptabel trussel mod vores søfarende. Derudover til skade for ver­den­s­ø­ko­no­mi­en og klimaet.

Herfra skal lyde en særlig stor og dybfølt tak til besætningen på den danske fregat Iver Huitfeld, som har været udsendt på mission i Det Røde Hav for at beskytte danske og andre søfarende. Deres indsats fylder os med stolthed og taknemmelighed.

Danmark er en stor og stolt søfartsnation. Det kræver dygtige og innovative virksomheder, dygtige ansatte både til søs og i land og gode, stabile rammevilkår. En del af grundlaget for dansk skibsfarts succes igennem generationer har netop været bred politisk opbakning, fornuftige rammevilkår og samarbejde på tværs. Det skal vi sammen værne om og sikre for fremtiden.

De danske rederier sejler ind i en grønnere fremtid. Heldigvis.

Torben Carlsen, CEO i DFDS og formand for Danske Rederier

Torben Carlsen, CEO i DFDS og formand for Danske Rederier

Juni 2023

Det Blå Danmark er en massiv bidragsyder til dansk økonomi. Hver ansat skaber mere end dobbelt så meget værdi, som en gennemsnitlig ansat i andre brancher. Det dokumenteres i en rapport fra Sø­fart­s­sty­rel­sen.

Juli 2023

Historisk aftale i IMO om ny ambitiøs klimastrategi falder på plads. Den globale skibsfart skal være klimaneutral omkring 2050. Et stort resultat for Danmark, som har kæmpet hårdt for, at strategien skulle blive så ambitiøs som muligt.

August 2023

Trine Hoffmann fra A.P. Møller – Mærsk vinder Danske Rederiers di­ver­si­tets­pris. Hun tager prisen i et stærkt felt med Norden, Hafnia og Neele Pawlowski fra Clipper. Trine Hoffmann vinder, fordi hun har været med til at løfte diversitet til et nyt niveau i sin organisation.

1/12

Danmarks største eksporterhverv

Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv. I 2023 løb eksporten op i flotte 343 milliarder kroner. Det er ikke corona-niveau, men stadig et svimlende stort tal. Og ind­tje­nings­ni­veau­er­ne er mange steder høje

Søtransport udgør næsten en femtedel af den samlede danske eksport

I 2023 stod søtransporten for intet mindre end 18 % af den samlede danske eksport

755 skibe på dansk flag

Der er lidt færre skibe på dansk flag end året før. Der er dog fortsat langt flere skibe på dansk flag end for 10 år siden.

Danmark er blandt verdens 10 største sø­fart­s­na­tio­ner

Målt på opereret tonnage er Danmark verdens tiende største søfartsnation.

Antal ansatte i rederierne

Der er mere end 26.000 ansatte i de danske rederier.

Danske rederier eksporterer til hele verden

I 2023 var Asien (incl. Kina) det største marked for de danske rederier efterfulgt af Europa.