Årsskrift 2023

Her kan du læse om året, der gik, i dansk skibsfart.

Kurs mod en grønnere fremtid

Forandringens vinde blæser – ikke kun over skibsfarten – men over hele verden.

Og da vores erhverv – skibsfarten – om noget er globalt, er vi særligt påvirkede, når de tektoniske magtplader rykker på sig og skaber en ny geopolitisk virkelighed.

Hvad enten det er Ruslands krig mod Ukraine, rivalisering mellem USA og Kina eller global klimapolitik, så er det alt sammen ting, der har stor betydning for os i skibsfarten, og som vi har måttet navigere igennem det seneste år.

Det har udfordret os alle, tør jeg godt sige. Men lad os stoppe op for en stund og glædes over, at vi kom mere end godt igennem det seneste år. Vi har holdt for­sy­nings­kæ­der­ne flydende, og mange af vores rederier har leveret ekstraordinært flotte resultater. Og selvom fragtraterne i mange segmenter har fået et ordentligt nøk nedad, så er det stadigt muligt at lave flotte resultater.

Jeg glæder mig særligt over, at året har budt på et par milepæle i den grønne omstilling af skibsfarten. Søfarten blev inkluderet i EU’s kvo­te­han­dels­sy­stem ETS, og kort efter landede der også en politisk aftale om FuelEU Maritime, som vil sikre, at der blandes flere grønne brændstoffer i tankene på vores skibe.

Nu har vi alle blikket rettet mod de kommende globale beslutninger – startende med sommerens møde i FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO, hvor medlemslandene skal blive enige om en ny drivhusgas-strategi. Vi har i tæt samarbejde med Sø­fart­s­sty­rel­sen, regeringen og særligt erhvervs- og sø­fart­s­mi­ni­ste­ren arbejdet målrettet på at sikre opbakning til så ambitiøs en regulering som muligt. Vi skal simpelthen have de andre lande med på, at skibsfarten skal være klimaneutral senest i 2050. Det er nu, det gælder.

Uanset vores arbejde for en klimaneutral fremtid er der her og nu en stor opgave med at ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­re vores skibe. Her tager rederierne også et stort ansvar godt hjulpet af de mange innovative un­der­le­ve­ran­dø­rer, vi har i det maritime økosystem i Danmark.

Alligevel har vi for meget CO2 i vores atmosfære. Derfor var det også historisk, da de dygtige folk i CCS-partnerskabet Greensand kunne injicere den første CO2 i den danske undergrund i Nordsøen. Vi skal have løsningerne skaleret op og have de relevante tilladelser på plads, men så kan det blive en uvurderlig håndsrækning til at nå Danmarks og EU’s klimamål.
I tråd med vores fokus på grøn omstilling investerer danske rederier i grønne nybygninger som aldrig før. Ved seneste opgørelse var over halvdelen af skibene i de danske rederiers ordrebøger grønne. Vi forventer det første e-metanol drevne skib på dansk flag til sommer.

Der er grund til optimisme. Dansk skibsfart står fortsat stærkt, og vi sætter alle sejl for at slå den globale skibsfart ind på klima-neutral kurs.

Jacob Meldgaard, CEO i TORM og afgående formand for Danske Rederier

Vi skal simpelthen have de andre lande med på, at skibsfarten skal være klimaneutral senest i 2050. Det er nu, det gælder.
Jacob Meldgaard, CEO i TORM og formand for Danske Rederier

Juni 2022

Danmark stemmer 'ja’ til at afskaffe for­svars­for­be­hol­det, og Danske Rederier bakkede aktivt op om afskaffelsen. Det betyder bl.a., at Danmark kan deltage i EU-le­de­de­an­ti­pirat-missioner.

Juli 2022

Trods det laveste antal optagne på videregående uddannelser siden 2011 oplever de maritime uddannelser kun et minimalt fald. 878 unge får positivt svar om en maritim uddannelse, kun 30 færre end året før.

August 2022

Adm. direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen udpeges som formand for et nyt nationalt partnerskab for det maritime område af for­svarsminister Morten Bødskov. Partnerskabet skal undersøge mulighederne for at udbygge og opretholde en dansk skibs­byg­nings­ka­pa­ci­tet, der i højere grad kan understøtte Forsvarets behov på det maritime område

1/12

Danmarks største eksporterhverv

Skibsfarten er uden sammenligning Danmarks største eksporterhverv. Sidste år slog vi alle rekorder og eksporterede for mere end 500 milliarder kroner. En stor del af stigningen skyldes de unormalt høje fragtrater, vi så efter corona.

Fylder mere end en fjerdedel

Dansk skibsfart stod i 2022 for ikke mindre end 27 procent af Danmarks samlede eksport .

Mindre knæk på kurven

Antallet af skibe på dansk flag har taget et mindre dyk det seneste år. Tilbagegangen skyldes primært, at rederierne har solgt nogle skibe, hvor køber har valgt at flage om. Flåden er dog stadig markant større end for 10 år siden og i løbet af det næste år, forventer vi det første e-metanol drevne skib på dansk flag.

Blandt verdens største sø­fart­s­na­tio­ner i verden

Måler du på den opererede tonnage, er Danmark blandt verdens største sø­fart­s­na­tio­ner.

Antal ansatte i rederierne

Eks­port­mar­ke­der

Danske Rederier eksporterer til hele verden.